Länsstyrelsen gör mer mot barkborren

29 maj 2007 Vem är bäst på att skydda skogsägarna från granbarkborren i södra Sverige?Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen? Båda ansvar för skyddade skogar där det ligger mycket virke som kommer att sprida granbarkborrar. Men det är länsstyrelserna som skrider till handling.

Länsstyrelsen gör mer mot barkborren

Flera länsstyrelser som ansvarar för naturreservat torrkapar angripna träd med motorsåg för att förhindra kläckning av nya granbarkborrar. Träden ”randbarkas” med motorsåg. Även stående träd kommer behandlas så att träden torkar ut. Skogs-styrelsen däremot, som är ansvarig för biotopskyddsområden, tänker inte sätta in några liknande åtgärder. Oroade skogsägare intill biotopskyddsområden kan dock få insekts- fällor av Skogsstyrelsen.
— I det stora sammanhanget är problemet försumbart, det är så lite ved som ligger i biotopskyddsområden och vi får inte upparbeta vindfällen som enligt biotopskyddsbestämmelserna ska ligga kvar, säger Hasse Bengtsson på Skogsstyrelsen.

På länsstyrelsen i Jönköping säger Michael Frisk att de bekämpar granbarkborren av fler skäl än att skydda skogen utanför reservaten. Det handlar lika mycket om att skydda själva naturreservaten.
— Granbarkborren hotar gammelgranskogen. Och om reservaten i sin tur sprider granbarkborrar till omgivande skogar är vi beredda att diskutera ersättning till drabbade skogsägare, tillägger Michael Frisk, Länsstyrelsen.
Skogsstyrelsen däremot tänker inte ersätta skogsägare som drabbas av granbarkborrar från biotopskyddsområden. Till det har man inga pengar, uppger myndigheten.

Text: Tomas Lindberg tomas@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb