Lång väntan på ersättning får skogsägare att ta omväg

7 juni Skogsstyrelsen begär nästan en halv miljard kronor för reservatsbildning i fjällnära skog. Bristen på medel gör väntan så lång att skogsägare tar en omväg genom att ansöka om avverkning.

Lång väntan på ersättning får skogsägare att ta omväg
Foto: Skogsstyrelsen.

När ansökan om reservatsbildning drar ut på tiden, väljer flera skogsägare att istället ansöka om avverkning. En sådan ansökan gällande fjällnära skog får oftast nej på grund av höga naturvärden vilket ger rätt till en ersättning som utbetalas snabbare.

Det här skapar dubbelarbete för miljonbelopp och försämrar möjligheterna att skydda skog uppger Skogsstyrelsen som tillsammans med Naturvårdsverket i en hemställan till regeringen begär ett tillskott på 450 miljoner kronor i år.

Skogsstyrelsen nämner att de i början av året fick in ett tiotal avverkningsansökningar, gällande cirka 6 000 hektar, från skogsägare som fått vänta för länge på reservatsbildande. Utöver det finns det ett stort antal områden med höga naturvärden där markägare vill ha ersättning för att de inte får avverka. Att allt fler tar den här omvägen för att få snabbare ersättning innebär flera problem, anser man.

Merkostnaden för att länsstyrelsen först utreder skogen för naturreservat och att Skogsstyrelsen sedan handlägger samma skog för avverkningsansökan, innebär bara i fallet ovan en fördyring för staten motsvarande 2,5 miljoner kronor.

Skogsstyrelsen nämner också att detta rubbar skogsägarnas tilltro till skyddsformerna. Dessutom  utbetalas ersättning till skogsägare som nekas att avverka utan att skogen får formellt skydd.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Tomas Frisk är ny chef för skog på WWF
SkogenJobb