APTERING.

Lång stock kan löna sig

20 november 2020 Att köra ut längre stockar ur skogen och röntga dem vid industrin kan göra det möjligt att optimera apteringen och öka virkesvärdet, visar ett examensarbete från jägmästarutbildningen.

Lång stock kan löna sig

Träd som avverkas apteras i längder av skogsmaskinen redan ute i skogen. Men tänk om man inte skulle göra så, utan köra längre stockar till sågverket och kapa dem där? Skulle man få ut ett högre värde av varje träd? 
Den frågan gick Ida Kihlgren från Ragunda och funderade över under jägmästarutbildningen vid SLU i Umeå.

Ida Kihlgren  Foto: Matilda KihlgrenIda Kihlgren Foto: Matilda KihlgrenOch svaret blev ja. Ida visar i sitt exa­mens­arbete att det inte bara är fullt möjligt, utan även kan ge stora vinster till de svenska skogsindustrierna.
– Dagens kortvirkesmetod, alltså att kapa de avverkade ­träden ute i skogen, skapades långt innan skogsmaskinernas tid och var till för att underlätta det tunga, manuella arbetet. Men med modern teknik är det egentligen överspelat, säger Ida Kihlgren som efter jägmästarexamen nu är aspirant på SCA.

I undersökningen visar hon att det finns ekonomiska fördelar med att ta ut längre stockar från skogen som sedan skannas i en datortomograf vid sågverket och därpå kapas utifrån vad skanningen visar. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 10/2020

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb