Lagändring om fjällnära skog

5 augusti 2022 Regeringen har beslutat om lagändringar gällande fjällnära skog. De ska bland annat förhindra att ersättning ges för samma område flera gånger.

Lagändring om fjällnära skog

Lagändringarna ska säkerställa rätten till ersättning vid nekade avverkningstillstånd och  att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område eller för samma hänsyn, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till lagändringarna är de många domstolsprövningar som visar att det finns ett behov av förtydliganden kring rätten till ersättning för markägare, uppger regeringen.  Frågan var en viktig del av Skogsutredningen 2019 och ledde till en proposition som riksdagen beslutade om tidigare i somras. Lagändringarna träder i kraft den första september.

– Nu har vi de lagändringar på plats som behövs för att tydliggöra att det finns en rätt till ersättning vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog, men också att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område eller för samma hänsyn. Det är bra och tydlig landsbygdspolitik, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb