Lagändring om fjällnära skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: LE Carlsson, SKOGENbild - Azote Library.
Regeringen har beslutat om lagändringar gällande fjällnära skog. De ska bland annat förhindra att ersättning ges för samma område flera gånger.

Lagändringarna ska säkerställa rätten till ersättning vid nekade avverkningstillstånd och  att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område eller för samma hänsyn, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Bakgrunden till lagändringarna är de många domstolsprövningar som visar att det finns ett behov av förtydliganden kring rätten till ersättning för markägare, uppger regeringen.  Frågan var en viktig del av Skogsutredningen 2019 och ledde till en proposition som riksdagen beslutade om tidigare i somras. Lagändringarna träder i kraft den första september.

– Nu har vi de lagändringar på plats som behövs för att tydliggöra att det finns en rätt till ersättning vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog, men också att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område eller för samma hänsyn. Det är bra och tydlig landsbygdspolitik, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Finsk skog lagrar mindre kol

  Kolupptaget i Finlands skogar sjönk i fjol och räcker inte för att kompensera de totala utsläppen från landets markanvändning som därmed blir en kolkälla i stället för sänka, enligt en preliminär beräkning. 
 • Annons
 • ”Så kan nya artskyddsförordningen möta acceptans”

  SKOGENdebatt. Brister i skogslagstiftningen gör att den inte accepteras och rent av kringgås. Upprepa inte samma misstag nu när den nya artskyddsförordningen görs om, uppmanas beslutsfattare av skogsägare Wilhelm Dyrssen.
 • Majoritet av partier vill ha aktivt skogsbruk

  Majoriteten av riksdagspartierna vill se ett aktivt skogsbruk. Det visar en enkät gjord av Skogsindustrierna.
 • Annons
 • Kantzoner skapade vid gallring granskas

  Hur man redan vid gallring kan skapa kantzoner, och hur den strandnära skogen utvecklas bäst, undersöks av forskare i flera fältförsök.
 • Regeringen vill utreda ökad skogsgödsling

  Regeringen har gett SLU i uppdrag att göra en studie om hur skogsgödsling kan utvecklas för att öka skogens tillväxt och klimatnytta.
 • Annons