”Låga anbud skapar kaos”

25 mars 2007 Bolagens upphandling blir entreprenörernas död menar chefsutvecklare.

”Låga anbud skapar kaos”

Tillspetsat kan man säga att anbudsupphandlingen dränktes i Piteå Havsbad. SMF Skogsentreprenörerna hade samlat ett 60-tal entreprenörer som hotar att sluta lägga anbud. Skogsbolagens prispress halstrar maskinföretagen menar en konsult.

Anbudsupphandlingen är det största enskilda hotet mot alla entreprenörsföretag, konstaterade Ulf Sandström, SMF. Protesterna sprider sig över landet. SMF-ordförande Lars-Göran Göransson gjorde tummen ner för dagens typ av anbud som stjälper entreprenörerna:
— Redan nu har vissa entreprenörsföretag tvingats säga upp anställda efter att de utsatts för oskälig prispress. Och det är inte gnäll från vår sida. Skulle skogsbolagen själva acceptera så låg avkastning på investerat kapital? Anbudsförfarandet är en ödesfråga för branschen. Hur har skogsbolagen tänkt sig få ut virke i framtiden?

Situationens allvar förstärks av SMFs uppmärksammade annons där Sveaskogs entreprenörer söker nya kunder. ”Vi har inte råd att invänta sysselsättningsbrist utan vänder oss på detta sätt till andra kunder i skogsbruket.” Kontakt förmedlas av SMF som vill ha nya kunder som satsar på långsiktighet, affärsmässighet, samarbete, utveckling, vinna-vinna-partners, har respekt för småföretagande och som vill utveckla affärsavtal.
— Vi får inte en krona över till nya maskiner. Det kommer bara att finnas skrot på marknaden om några år. Hur kan detta hända under glödande högkonjunktur?

SMF ställde frågan och menade att offertupphandlingen börjar likna filmen ”Blåst på konfekten”.
— Fast det kanske inte är entreprenörerna utan skogsbolagen som blir blåsta på sikt. Utan starka entreprenörsföretag lär det bli svårt att klara avverkningarna framöver, sade Ulf Sandström som tagit fram rykande färska ekonomiska nyckeltal för leverantörerna:
— Entreprenörsföretagen i norra Sverige är nu nere på den lägsta lönsamheten någonsin! Genomsnittsresultatet, resultat i procent av omsättningen, är 3,6 procent. Och då ska man komma ihåg att dieselskatteåterbäringen påverkar resultaten positivt med 3,4 procent.
Nettoresultaten för 2005 för entreprenörer som kör åt Sveaskog ligger på 2,8 procent, SCA 5,1 procent och Norrskog 1,7 procent. Av samtliga entreprenörsföretag i norr uppger 55 procent att resultaten för 2006 kommer att bli sämre, 25 procent svarar oförändrat och 20 procent bättre.

Text och foto: Lars Davner

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb