Kvinnor! Välkomna till skogen!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Volymbestämning av skogsbestånd på Gammelkroppa Skogsskola.
DEBATT Skogsbruk och skogsindustri är sedan länge ryggraden i den svenska ekonomin och finansierar vår välfärd. Dessutom omvandlar växande skog koldioxid till naturliga råvaror. Det är en bransch med stora möjligheter! Men för att göra verklighet av dem behöver vi nyttja Sveriges hela kompetens, inte bara halva, skriver Norrskogs vd Olov Söderström.

Norrskog är en skogsägarförening som producerar trävaror och säljer över hela världen. Liksom många andra i vår bransch har vi arbetat för att öka andelen kvinnor. Vi har lyckats till en del. I vår styrelse har vi 30 procent kvinnor, i vår koncernledningsgrupp är 40 procent kvinnor. Bland cheferna i den operativa skogsverksamheten är 40 procent kvinnor. Så långt är siffrorna hyggliga, men vi behöver nå längre och locka fler kvinnor till alla delar av vår organisation.

Annons
Annons

Den bild vi har idag speglar delvis situationen inom de skogliga utbildningarna. När jag utbildade mig på 1970-talet var det ovanligt med kvinnliga skogliga studenter. Idag är nästan 40 procent av studenterna på jägmästarutbildningen kvinnor och det inger hopp! Tyvärr har utvecklingen inte varit lika bra på skogsmästarutbildningen, där är bara drygt 20 procent av studenterna kvinnor.

Vi vet att en jämnare könsfördelning ger en mer allsidig belysning av problem och frågeställningar, det vill säga ökar den totala kompetensen. På köpet följer bättre arbetsklimat och ökad arbetsglädje. Det är vetenskapligt fastlagt och jag har själv upplevt skillnaden!

Frågan är bara, hur lockar vi kvinnor till en bransch som ytligt betraktat anses vara så mansdominerad? Skogsbruk är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Jobben passar i grunden både kvinnor och män.  En del av arbetet utförs i naturen, vilket är en plats som stämmer bra överens med den genuppsättning vi alla har och därmed ger oss harmoni, på jobbet! Lönen sätts utifrån kompetens och resultat, inte beroende på könstillhörighet. Vår bransch måste bli mycket bättre på att lyfta fram våra styrkor!

Sen handlar det om oss själva, hur vi tar hand om våra medarbetare. Vi måste hela tiden arbeta för ett inkluderande förhållningssätt. Jag kan inte tala för hela branschen, men på Norrskog arbetar vi kontinuerligt med detta.

En dag som denna, på internationella kvinnodagen, tillåter jag mig att bli lite visionär. Tänk om vi får fler kvinnor till skogen. Det skulle göra vår näring så mycket klokare och mer konkurrenskraftig. Därmed skulle vi i ännu högre grad kunna bidra till omställningen till ett biobaserat samhälle och ett bättre Sverige.

Så, kvinnor, tveka inte! Sök till en skoglig utbildning! Ni är välkomna till oss eller till andra skogsföretag! Vi behöver Er!

Olov Söderström,
VD Norrskog

 

 

 

 

Opinion
Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons