Kustgran outnyttjad snabbväxare

31 maj 2010 Intresset för den amerikanska kustgranen är minimalt bland de svenska skogsbolagen. Och inte heller privata skogsägare odlar den. Men granen kan i själva verket producera väldigt bra i södra Sverige.

I Danmark är ”Abies grandis” inte alls så ovanlig. Det konstaterar Kristofer von Hausswolff Juhlin i ett examensarbete vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

Kustgranen kan nå en medeltillväxt på 25—30 m3sk per hektar och år. I genomsnitt växer den 68 procent bättre än vanlig gran vid en omloppstid på knappt 50 år.

Kristofer von Hausswolff Juhlin lämnar två förslag till skötsel. Ett syftar till hög volym på kort tid, med två låggallringar där de klena träden tas ut. Det andra syftar till ett slutbestånd med bra virkeskvalitet med hjälp av ett flertal höggallringar.

Men avsättningen är osäker när det gäller timmer, de breda årsringarna ger sämre kvalitet. Däremot finns en trygg avsättning för pallvirke, massaved och bioenergi.

Ett problem med kustgran är att plantan är känslig och därför svår att etablera. Den är dessutom viltbegärlig och långsam i starten.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb