Kurs ger grädde på moset

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
I Sverige finns närmare två hundra aktörer som erbjuder motorsågsutbildningar. En av dessa är Champs of Logging i Siljansnäs.

–Sedan kravet på motorsågskörkort infördes år 2005 har vi utbildat 2500 motorsågsanvändare. Totalt lockar våra olika utbildningar runt 800 deltagare per år, berättar Mikael Sundberg, delägare i Champs of Logging AB.  
Mikael berättar också att det mest är kommuner och trädvårdsföretag som köper kurserna, men att man inte lyckats lika väl med att nå de privata skogsägarna.
–Om du är anställd eller hugger åt någon annan, om bolagsformen är aktiebolag måste du ha körkort, men privata skogsägare har inte det kravet på sig om verksamheten sker i egen skog inom familjen. Men så fort de gör arbeten åt annan utomstående eller inom till exempel farmartjänst skall de     ha körkort. LRF och skogsägarföreningarna lobbar för att det skall ske på frivillig basis. Det är en fin tanke, men ser man på statistiken över olycksfall är de privata klart överrepresenterade.

Det dör omkring femtio personer varje år i yrkesrelaterade olyckor, av dem cirka tio i samband med motorsågsarbete. I statistiken är sextioplussare som jobbar i skogen överrepresenterade. Bristande säkerhetsrutiner och dålig kunskap om sågtekniker samt i vilka situationer de passar bäst ger upphov till personskador och invaliditet.
–Många personer med lång erfarenhet överskattar sin egen förmåga och har ofta väldigt slarvig sågteknik med dålig precision. På kurserna brukar det ta två dagar att bara lära dem nya rutiner. De brukar vakna när en nybörjare på kursen fäller sitt första träd med bättre resultat. Det är enklare att utbilda nybörjare, de får lära sig rätt med en gång, säger Mikael.
Motorsågskörkortet har sju olika nivåer, ofta inriktade för speciella yrkesgrupper som linjearbetare, räddningstjänst och motorsågsarbete från skylift. De grundläggande körkortsutbildningarna, A (såghantering) och B (fällning), har ett praktiskt och ett teoretiskt prov för varje nivå. Det teoretiska består av frågor med tre svarsalternativ där endast ett är rätt. Man måste ha ett visst antal rätt för att vara godkänd. De praktiska proven varierar med nivån, men alla innehåller sågning.
–Körkortet kan man få på olika typer av utbildningar, även i studiecirklar. Det är ett billigare alternativ men det finns sällan någon motorsågsinstruktör med i utbildningen. Ofta leds kursen av en engagerad skogsägare. Många klarar inte sin examination, det blir som att köra upp privat. På Champs of Logging är det vanligt att utbildningen äger rum hos beställaren, och den leds alltid av en erfaren instruktör. Eleverna blir sällan underkända i de praktiska proven, konstaterar Mikael och fortsätter.

–Vår kurs stannar inte vid grundkravet, vi ger grädde på moset och lär ut litet mer. Deltagarna måste få känna att de får valuta för pengarna, samtidigt väcker vi intresse för nästa steg i körkortet, säger Mikael.
–Vi har utvecklat en speciell pedagogik där vi sätter poäng på alla sågtekniska moment, glömmer man visiret blir det minus. Det är viktigt att lära sig planera sina åtgärder innan man går i praktisk handling. Man måste ta in all information som behövs i det kommande arbetsförloppet för att vara medveten om riskerna i varje moment. Detta nöter vi in genom att ge poäng för varje detalj man skall tänka på innan man till exempel fäller ett träd.
–Vi använder tävlingsmomentet under kurserna och avslutar med lite prisutdelningar. Det är inte snabbheten som gäller, utan bra teknik. Med tävlingarna lär man in arbetsmomenten, och deltagarna får en status på hur de har lyckats och vad de behöver träna mera på, en bra förberedelse inför vad som testas under uppkörningen. Och de har kul!

Annons
Annons

Text: Karin Bernle

SKOGEN 2/2013

 

Säkerhetstips

• Kontrollera din skyddsutrustning och använd den. En hjälm som är drygt tio år gammal är inte bättre än   ett äggskal. En olycka kan förändra hela ditt liv.
• Planera arbetet – tänk efter före. Starta inte sågen innan du vet exakt vad som kommer att hända.
• Håll dig ajour! Om du är självlärd eller fått utbildning på motorsåg för mer är tio, femton år sedan är det läge att kosta på en riktig utbildning. Du blir definitivt tryggare och effektivare i arbetet. Se kunskap som en investering. Och det brukar vara roligt att träffa andra som är i samma situation som du.

 

Publicerad:
 • Ekprojekt kan söka pengar

  Kategorier: ekskötsel, ekskogsbruk
  Nu finns chans för såväl forskare som privatpersoner att söka anslag för ekprojekt.
 • Annons
 • Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

  Det nordiska skogsbruket är i behov av arbetskraft men missar en stor outnyttjad resurs, nämligen kvinnorna. Av maskinförarna i Norden är endast några få procent kvinnor, enligt en ny rapport.
 • Anders Ekstrand

  ”Sätt en surrande skogslönn”

  På våren brukar mina stora lönnar surra så högt att det hörs in i sovrummet. Tusentals humlor söker nektar i pollen, ofta i sällskap med övervintrade fjärilar, berättar Anders Ekstrand i Sista ordet.
 • Annons
 • Staten ger pengar till omarrondering

  Kategorier: omarrondering, Skogsägare
  Regeringen vill skjuta till pengar till omarronderingen av splittrad skogs- och jordbruksmark i Dalarna.
 • Rekordmånga skogsstudenter i höst

  Den här hösten har rekordmånga börjat studera skog hos Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
 • Annons