Kunglig älgförvaltning förebild för Sveaskog

24 januari 2008 Sveaskog ska skaffa sig ett totalgrepp om älgstammen genom flyginventering, älgobservationer och spillningsinventeringar. Företaget satsar 4 miljoner kronor under tre år.

Sveaskog satsar fyra miljoner kronor på att bland annat flyginventera 80 procent av företagets marker under tre år. Det blir Sveriges enskilt största flyginventering.
Flyginventeringen kompletteras också med älgobservationer och spillningsinventeringar.

Kön, ålder och antal och var älgarna finns i landskapet ska samlas i Sveaskogs nya älgdatabas och ligga till grund för bland annat beslut om avskjutning och skadeprognoser.

— Den kvalitet vi har idag i älgförvaltningen av kungajaktsområdena i Bergslagen, där vi har de flesta komponenter, har utgjort en mönsterbild för hur vi kommer att arbeta i hela landet, säger Jimmy Pettersson på Sveaskog.

Syftet är att skapa en ny balanserad älgförvaltning med både älgar, jägare och skogsbruk som vinnare. Sveaskog förvaltar 4,4 miljoner hektar mark.

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb