Kungen spred guldglans över Skogsnäringsveckan

27 april 2007 Föreningen Skogens utmärkelser delades ut av Kungen på Skogsnäringsveckans högtidliga öppnande i tisdags.

Greve Carl Berndottes skogspris fick jägmästare Jan Sandström och Guldkvisten gick till Helene Reiter, Göran Ståhl och Bo Lindevall. Läs motiveringarna nedan. Skogsindustrierna delade även ut Journaliststipendiet till Nils Lindstrand och kompetensutvecklingspriset till Magnus Viström.

Två spännande anföranden – Tänkvärt om hållbarhet – hölls av:
Cecil Konijnendijk, DSc (Agr. For.), och Thomas Elmqvist, Professor i naturresurshållning.

Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb