Krossa stubbarna

5 augusti 2010 Stubbskörden ökar i Sverige. Men stubbar är skrymmande och dyra att transportera, eftersom lastbilarnas lastkapacitet utnyttjas dåligt. Problemet minskar om stubbarna grovkrossas på avlägget, menar Skogforsk.

− Att sönderdela stubbarna tidigt i kedjan är ett intressant sätt att få bättre lönsamhet, säger Henrik von Hofsten, Skogforsk.

Företaget TL-GROT AB provkör ett system som består av en kross som matas med en grävmaskin. När stubbarna grovkrossats transporteras de på ett gummiband upp i en trumsikt. Där sorteras jord och stenar bort. Flisen läggs i en hög på marken som sedan kan transporteras med en vanlig flisbil.
−Transportkostnaden blir lägre än för dagens traditionella system där man kör stubbdelarna som de är till krossverket. Det beror främst på att man kan lasta mer på varje bil, säger Henrik von Hofsten.

Svagheten är att antalet operationer i kedjan ökar. Fler maskiner ska ut på skogsvägnätet med allt vad det innebär av logistiska utmaningar.
− Men det får man väga mot fördelar i form av sänkta transportkostnader och energibesparingar. Dessutom blir flisen sållad redan i skogen, vilket mer än halverar askhalterna och gör att du slipper köra bort föroreningar.

Text: Lars Davner

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb