Krossa stubbarna redan på avlägget

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
Biobränsle
För att krossa stubbarna direkt vid avlägget krävs en lastbilsmonterad kross som klarar alla skogsbränslesortiment.
En mindre kross som sönderdelar stubbar redan i skogen skulle kunna sänka logistikkostnaderna. Men det kräver en välorganiserad hantering av containrar på avlägget. Det visar en ny studie från Skogforsk.

Grot flisas vanligen på avlägg då det ger lägre  totalkostnad för sönderdelning och transport. Även kostnaderna för stubbsortimentet skulle  kunna sänkas om det sönderdelas på avlägget, men då måste flishuggen ersättas med en kross. Ett hinder är att de flesta krossar kräver alltför mycket  plats på avlägget för att kunna utnyttjas effektivt.
Skogforsk har därför studerat en lastbilsmonterad och kranförsedd kross som kan användas för sönderdelning av alla skogsbränslesortiment.

Annons
Annons

Studien var inte så uppmuntrande. Vid krossning av grot var både produktiviteten och bränsleförbrukningen något högre för krossen än för en  mellanstor flishugg. Och vid krossning av stubbar sjönk prestationen samtidigt som bränsleförbrukningen ökade per ton producerad flis. Under  studien medförde dessutom containerlogistiken  att andelen effektiv tid blev låg.

Trots det skulle en mera välfungerande avläggs-organisation med korta hanteringstider för containrarna göra den lastbilsmonterade krossen till ett konkurrenskraftigt alternativ till dagens mellanstora flishuggar – även för sönderdelning av grot.

SKOGEN 3/2013

 

Publicerad:
 • "Smart skifte från fossilt till förnybart minskar utsläppen"

  DEBATT. Nej Magnus Nilsson, vattensängsmetaforen för EU:s utsläppshandel stämmer inte. Om utsläppen sjunker i en del av EU så stiger de inte i en annan del, skriver representanter för bland annat akademi och klimatinnovation i en replik.
 • Annons
 • En andra barkborrevåg sveper fram

  Kategorier: granbarkborren
  Istället för att övervintra angriper barkborrarna träd. En andra våg av angrepp sveper över södra och mellersta Sverige, enligt Skogsstyrelsen.
 • Virkesstudion kör igång

  Virkesstudion är tillbaks efter sommarpausen. I avsnitt 15 diskuteras det avvaktande läget på virkesmarknaden.
 • Annons
 • "Skifte från fossilt till förnybart minskar inte utsläppen"

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT. Rätt skött kan skogen leverera råvaror utan att det spär på växthuseffekten. Men när skogsnäringen hävdar att ett ökat virkesuttag skulle dämpa växthuseffekten, då är man ute på hal is, skriver Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker.
 • Ökat intresse för avverkning i juli

  Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på nio år. En orsak kan vara skadeangreppen av granbarkborre.
 • Annons