Krossa stubbarna redan på avlägget

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
Biobränsle
För att krossa stubbarna direkt vid avlägget krävs en lastbilsmonterad kross som klarar alla skogsbränslesortiment.
En mindre kross som sönderdelar stubbar redan i skogen skulle kunna sänka logistikkostnaderna. Men det kräver en välorganiserad hantering av containrar på avlägget. Det visar en ny studie från Skogforsk.

Grot flisas vanligen på avlägg då det ger lägre  totalkostnad för sönderdelning och transport. Även kostnaderna för stubbsortimentet skulle  kunna sänkas om det sönderdelas på avlägget, men då måste flishuggen ersättas med en kross. Ett hinder är att de flesta krossar kräver alltför mycket  plats på avlägget för att kunna utnyttjas effektivt.
Skogforsk har därför studerat en lastbilsmonterad och kranförsedd kross som kan användas för sönderdelning av alla skogsbränslesortiment.

Annons
Annons

Studien var inte så uppmuntrande. Vid krossning av grot var både produktiviteten och bränsleförbrukningen något högre för krossen än för en  mellanstor flishugg. Och vid krossning av stubbar sjönk prestationen samtidigt som bränsleförbrukningen ökade per ton producerad flis. Under  studien medförde dessutom containerlogistiken  att andelen effektiv tid blev låg.

Trots det skulle en mera välfungerande avläggs-organisation med korta hanteringstider för containrarna göra den lastbilsmonterade krossen till ett konkurrenskraftigt alternativ till dagens mellanstora flishuggar – även för sönderdelning av grot.

SKOGEN 3/2013

 

Publicerad:
 • Ny  skogsägarförening vill bredda brukandet

  Nu bildas en ny skogsägarförening som inte sysslar med virkeshandel. Föreningen skogens mångbruk vill att både produktionsskogar och skyddad skos ska ses som en resurs.
 • Annons
 • Nu svärmar granbarkborren

  Granbarkborren har börjat svärma över hela landet.  Det är nu som skogsägare har möjlighet att begränsa skadorna, enligt Skogsstyrelsen.
 • ”Hållbart skogsbruk är nyckeln till klimatmålen”

  DEBATTT. Vi kan nå klimatmålen, bevara biologisk mångfald och medverka till ett hållbart samhälle. Nyckeln är hållbart brukande av skogarna och Sverige kan tillsammans med andra framstående skogsländer leda utvecklingen, skriver Rolf Björheden och Anders Tosterud.
 • Annons
 • Mellanskog sänker timmerpriser

  Skogsägarföreningen Mellanskog sänker priserna på gran- och talltimmer i flera områden.
 • Thomas Wikström

  På andra sidan bordet

  OMVÄNT. Thomas Wikström har suttit på båda sidor av förhandlingsbordet när skogstjänster ska upphandlas. Det har han nytta av i sitt nya jobb.
 • Annons