Kroppen är din bästa skogsmaskin

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild
MASKINFÖRARE. Det är ett segt och envist arbete att förbättra arbetsmiljön i skogen, oavsett om du gör det för andra eller för dig själv. Men det lönar sig. Och små förändringar kan i längden göra stor skillnad.

Den vardagliga arbetsmiljön ställer stora krav på kroppen. I samspelet mellan människa, teknik och hur arbetet är organiserat är människans kropp en svag länk. Inte minst gäller detta maskinförare. 

Annons
Annons

Att sitta i hytten är ganska säkert, om man ser på risken för olyckor, men just själva sittandet kan på sikt vara rejält ­farligt för hälsan och leda till många sjukdomar. Att repetera samma rörelser timvis kan ge förslitningsskador och värk. 

Alla maskintillverkare säger sig satsa på en bättre förarergonomi och visst har stolarna blivit bättre och hytterna bekvämare. Men det finns kvar att göra. Skogforsk gav ut en rapport för femton år sedan med en ergonomisk checklista för skogsmaskinen. Den omfattar bland annat punkterna på- och avstigning, hytt, sikt, stol och armstöd, reglage, belysning och underhåll som alla bedöms kunna påverka ergonomin. Det finns flera, som vibrationer – en viktig ­faktor för förarkomfort.
I en annan rapport från 2011 undersökte Skogforsk stolarnas ergonomi. Alla sex undersökta stolar ansågs acceptabla, men det var svårt att göra snabba och enkla ­stolinställningar, vilket är ett av de effek­tivaste sätten att förbättra arbetsmiljön och minska risken för ryggsmärtor och axelskador hos skogsmaskinförare.

Men när väntan på den ultimata förarmiljön blir för lång kan man underhålla den egna kroppen. När kraven på produktivitet ökar, ställs de kraven på alla systemets delar: Maskin, organisation och människa. Vad kan du göra för att fungera bättre?
Arbetsrotation, variation och fysiska övningar är några svar.

Läs hela artikeln i SKOGEN 6-7/2019
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons