Virkesmarknaden

”Krig om råvaran”

31 maj Stora delar av skogsindustrin är hårt pressad av de höga virkespriserna, visar bolagens resultat för första kvartalet. Nedläggningar inom industrin kan bli konsekvensen. Läs också: Virkesmarknaden i korthet.

Ivar Vatne, Billerud

Av olika anledningar har skogsindustrin haft lägre produktion en tid och när den nu återgår till normala nivåer samtidigt som konkurrensen om råvaran är tuff stiger virkespriserna.

Billerud förväntar sig att massavedspriserna blir rekordhöga under andra kvartalet. I årets första kvartalsrapport konstaterar bolagets vd Ivar Vatne att man inte förväntar sig att ”denna ansträngda fiberförsörjningssituation lättar om vi inte ser strukturförändringar i industrin.”

– Man kan säga att det är krig om råvaran, sade han när rapporten presenterades.

Bolag som SCA och Holmen som också är stora skogsägare har en mindre ansträngd råvarusituation. SCA är självförsörjande till 50 procent.

– Vi är Europas största privata skogsägare och genom det är vi till hög grad självförsörjande på råvara och det är fördelaktigt i den situation som nu råder, sade vd Ulf Larsson i samband med att kvartalsrapporten presenterades.

Detta är en upplåst artikel ur tidningen SKOGEN – ett smakprov! Övrigt material är låst för andra än prenumeranter. Missa inget – teckna din prenumeration här.

Men bolagens resultat för första kvartalet i år är genomgående sämre än för motsvarande period ifjol. Den huvudsakliga orsaken är lägre försäljningspriser. Sågverken har det särskilt besvärligt i den svaga byggkonjunkturen. Holmen, Stora Enso, Södra och Setra sågade med förlust, trots att trävarupriserna höjts sedan årsskiftet.

Produktionen i svenska sågverk har kraftigt begränsats sedan i höstas, vilket har lett till låga producentlager. Samtidigt har kunderna låga lager och detta samverkade till högre försäljningspriser på sågade trävaror under första kvartalet, jämfört med fjärde kvartalet i fjol. Men för flera sågverksföretag var höjningarna alltså inte tillräckligt stora för att de skulle nå ett plusresultat.

Marknaden för pappersmassa stärktes, vilket resulterade i högre försäljningspriser under inledningen av 2024, jämfört med slutet av förra året. Södra Cell gör visserligen ett sämre resultat under första kvartalet jämfört med motsvarande tid i fjol, men utveckling från förra årets sista kvartal är positiv tack vare goda leveranser och stigande massapriser.

Erik Brandsma, Sveaskog
Foto: Bengt Alm

Dollarn är också stark i förhållande till svenska kronan och eftersom pappersmassa handlas i dollar gynnar det svenska företag.

I en situation där tillgången på råvara är avgörande är Sveriges största skogsägare Sveaskog vinnare. Virkespriserna ökade med i genomsnitt tolv procent under första kvartalet. Den 1 maj höjde Sveaskog priserna i stora delar av landet och vd Erik Brandsmas bedömning är att priserna kommer att fortsätta att vara relativt höga, i alla fall på kort sikt.

Samtidigt har kostnaderna för avverkning och skogsvård ökat. Framför allt handlar det om högre energipriser.

– Men man kan ändå säga att skogsägarna är vinnare i nuläget, för virkespriserna har ökat mer än kostnaderna, säger Erik Brandsma.

Den hårda konkurrensen om råvaran gynnar skogsägarna, men kan få konsekvenser för industrin. Erik Brandsma skulle inte bli förvånad om vi får se nedläggningar eller andra omstruktureringar.

– Det är ett tufft läge särskilt för sågverken. Att energivedspriserna gått upp så mycket påverkar även massavedspriset. Industrin har en del tuffa val att göra, säger han.

VIRKESMARKNADEN I KORTHET

Holmen handlar i nya områden

Holmen vidgar sitt inköpsområde och expanderar in i södra Dalarna och östra Värmland samt östra Jämtland. Bakgrunden är att industrin har ökad efterfrågan på råvara och därför måste Holmens inköpsverksamhet växa in i nya områden, skriver bolaget i sin tidning Skogsliv.

– Det här är områden som vi till viss del varit verksamma i tidigare och som ligger bra till logistiskt för Holmens produktionsenheter, säger regionchef Anna Baglioni om Dalarna och Värmland i ett pressmeddelande.

9%

… steg leveransvirkespriserna på sågtimmer i södra Norrland med under första kvartalet. Snittet för hela landet var åtta procent. På massaved steg priserna med tre procent i hela landet, som mest i södra Norrland och Götaland med fyra procent. Av den totala virkesförsäljningen i landet utgör leveransvirke cirka tio procent. (Skogsstyrelsen)

CITATET

”Vi kommer att höja trävarupriserna med tio procent under andra kvartalet och försäljningsvolymerna kommer att öka för det gör de alltid den här tiden på året.”

SCA:s vd Ulf Larsson är försiktigt positiv i samband med den första kvartalsrapporten och hoppas på vissa förbättringar på marknaderna för renovering och om- och tillbyggnader. Men industrins förhoppningar om 2024 är blandade. Stora Enso skriver å sin sida i kvartalsrapporten att det krävs en förbättring inom byggsektorn för att tiderna ska bli bättre och någon sådan märks inte än.

9%

… sjönk den svenska exporten av sågade och hyvlade barrträvaror med under perioden februari 2023 till februari i år, enligt Skogsindustrierna.

CITATET

”De allra flesta svenska sågar har stoppat produktionen periodvis under hösten på grund av brist på råvara. Detta är unikt.”

Danske Bank skriver i sitt nyhetsbrev att ett prisrally på trävaror väntar under våren. Många sågverk som har sågat med förlust måste nu höja priserna i konsumentledet.

10%

… större var lagren av barrsågtimmer den 31 mars i år jämfört med första kvartalet förra året. De samlade lagren av massaved var däremot sju procent mindre. (Skogsstyrelsen)

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb