Kraven är många, men går att förena

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
En skogstänkande vän brukar ibland prata om mercedeshygget. Det är det hygge man måste ta upp för att ha råd att köpa en Mercedes. På 1950-talet var det 200 kubikmeter säger han, numera behövs fem hektar skog. 

Det är tur att vi åtminstone har skött skogen så att det finns mycket mer virke i den i dag än för 70 år sedan. Annars skulle skogsbrukarna få ta cykeln ut till sina skiften i stället för bilen.
Priset på råvaror kommer troligen att fortsätta sin rutsch­kana utför. Det är något av en paradox, eftersom samhällets efterfrågan på inte minst skogsråvara ökar. 

Annons
Annons

Tidningen SKOGEN 4-2019Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»
I det senaste numret av tidningen SKOGEN tittar vi närmare på framtidens skogsskötsel. Vad händer med omlopps­tiderna, trakthyggesbruket, trädslagsvalet, natur­hänsynen och föryngringarna? Troligen en hel del, visar det sig.

Samtidigt som skogsbrukarna behöver rädda världen och sin egen ekonomi genom att odla mer förnybar råvara måste vi också bidra mer till allt annat som samhället behöver i skogen. Utan att ha fler hektar till förfogande. Slutsatsen är då enkel: Skogsbruket behöver bli effektivare. Voluminösare virkesförråd, mer mångfald, kraftfullare klimatnytta och klimatanpassning, produktivare produktionsprocesser, kunskapsintensivare kulturmiljövård. Kraven är många, men går att förena. Allt vi gör i dag kan vi göra bättre i morgon.

Om vi enbart satsade på mer virke skulle avverkningen kunna fördubblas på lång sikt i Sverige. Men även om vi parallellt utvecklar skogens alla andra ­glädjeämnen kan vi öka tillväxten med tiotals miljoner kubikmeter om året.

För en sådan mångsidig intensifiering av skogsbruket räcker det inte med strävsamhet och affärstänkande, det krävs passion. Den har tyvärr svårt att tändas i dagens debattklimat, där parterna ofta ”står och ­skriker som om det var orkanblåst” för att låna en ­träffande beskrivning av läget.

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareI en rapport om ökad skogsproduktion talar Skogsstyrelsen om behovet av ett nytt ”narrativ” för hela samhället att samlas kring. En gemensam berättelse: Vår skogliga historia, var vi står i dag och vart vi är på väg. 

Visst behöver skogsbrukare en viss påtryckning från rena miljöintressen, jägarintressen, kulturintressen och för den delen produktionsintressen. Men påtryckningar i all ära – det är också på sin plats att låna ett annat uttryck, nu från USA: ”We need more organisations that make people go Awww rather than Ewww.” 
Vi behöver fler organisationer som får folk att utbrista wow än bläää.

SKOGEN 4/2019

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons
 • vietnamesisk tallskog

  Exportländer drabbas hårt

  Kategorier: virkesmarknad
  VÄRLDEN. Tropiska länder tappade mycket av sin export till Europa redan i slutet av 2019.
 • Avsättningarna ökar

  De frivilliga avsättningarna ökade med nästan 45 000 hektar i fjol. Ökningen av formellt skyddad skog var 22 000 hektar.
 • Annons