Kraven är många, men går att förena

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
En skogstänkande vän brukar ibland prata om mercedeshygget. Det är det hygge man måste ta upp för att ha råd att köpa en Mercedes. På 1950-talet var det 200 kubikmeter säger han, numera behövs fem hektar skog. 

Det är tur att vi åtminstone har skött skogen så att det finns mycket mer virke i den i dag än för 70 år sedan. Annars skulle skogsbrukarna få ta cykeln ut till sina skiften i stället för bilen.
Priset på råvaror kommer troligen att fortsätta sin rutsch­kana utför. Det är något av en paradox, eftersom samhällets efterfrågan på inte minst skogsråvara ökar. 

Annons
Annons

Tidningen SKOGEN 4-2019Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Prova 3 nr för 149 kr. Digitala utgåvor ingår»
I det senaste numret av tidningen SKOGEN tittar vi närmare på framtidens skogsskötsel. Vad händer med omlopps­tiderna, trakthyggesbruket, trädslagsvalet, natur­hänsynen och föryngringarna? Troligen en hel del, visar det sig.

Samtidigt som skogsbrukarna behöver rädda världen och sin egen ekonomi genom att odla mer förnybar råvara måste vi också bidra mer till allt annat som samhället behöver i skogen. Utan att ha fler hektar till förfogande. Slutsatsen är då enkel: Skogsbruket behöver bli effektivare. Voluminösare virkesförråd, mer mångfald, kraftfullare klimatnytta och klimatanpassning, produktivare produktionsprocesser, kunskapsintensivare kulturmiljövård. Kraven är många, men går att förena. Allt vi gör i dag kan vi göra bättre i morgon.

Om vi enbart satsade på mer virke skulle avverkningen kunna fördubblas på lång sikt i Sverige. Men även om vi parallellt utvecklar skogens alla andra ­glädjeämnen kan vi öka tillväxten med tiotals miljoner kubikmeter om året.

För en sådan mångsidig intensifiering av skogsbruket räcker det inte med strävsamhet och affärstänkande, det krävs passion. Den har tyvärr svårt att tändas i dagens debattklimat, där parterna ofta ”står och ­skriker som om det var orkanblåst” för att låna en ­träffande beskrivning av läget.

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareI en rapport om ökad skogsproduktion talar Skogsstyrelsen om behovet av ett nytt ”narrativ” för hela samhället att samlas kring. En gemensam berättelse: Vår skogliga historia, var vi står i dag och vart vi är på väg. 

Visst behöver skogsbrukare en viss påtryckning från rena miljöintressen, jägarintressen, kulturintressen och för den delen produktionsintressen. Men påtryckningar i all ära – det är också på sin plats att låna ett annat uttryck, nu från USA: ”We need more organisations that make people go Awww rather than Ewww.” 
Vi behöver fler organisationer som får folk att utbrista wow än bläää.

SKOGEN 4/2019

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • ”Nyckelbiotoper regleras inte av lagen”

  Kategorier: Herman Sundqvist, Altinget
  Skogsstyrelsens tillsyn görs för att se till att lagar efterlevs, nyckelbiotoper regleras inte av lagen. Att fortsätta registrera nyckelbiotoper kan underminera tilltron till tillsynsverksamheten, skriver Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist i en replik i Altinget.
 • Annons
 • Mångmiljonsatsning på förädlade plantor

  En skogsägarförening och flera skogsbolag  är med och satsar 50 miljoner kronor på en pilotanläggning för storskalig produktion av förädlade plantor.
 • Skogsbad

  Britter vill skogsbada

  HÄLSA. I Storbritannien höjs röster för införande av fritidsaktiviteter på recept (social prescribing) mot till exempel stress och depression.
 • Annons
 • Mindre skogsareal brann i EU-länderna

  Kategorier: skogsbränder 2018
  Sverige drabbades hårt men totalt sett brann mindre skogsmark i EU-länderna förra året, visar en rapport från EU-kommissionen.
 • Betesskador på fortsatt hög nivå

  Kategorier: Äbin, viltbetesskador
  Betesskadorna i de svenska skogarna är i princip lika illa som tidigare år. Ungefär varannan ungtall har skadats av älg eller annat hjortdjur.
 • Annons