Kraven är många, men går att förena

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
En skogstänkande vän brukar ibland prata om mercedeshygget. Det är det hygge man måste ta upp för att ha råd att köpa en Mercedes. På 1950-talet var det 200 kubikmeter säger han, numera behövs fem hektar skog. 

Det är tur att vi åtminstone har skött skogen så att det finns mycket mer virke i den i dag än för 70 år sedan. Annars skulle skogsbrukarna få ta cykeln ut till sina skiften i stället för bilen.
Priset på råvaror kommer troligen att fortsätta sin rutsch­kana utför. Det är något av en paradox, eftersom samhällets efterfrågan på inte minst skogsråvara ökar. 

Annons
Annons

Tidningen SKOGEN 4-2019Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Prova 3 nr för 149 kr. Digitala utgåvor ingår»
I det senaste numret av tidningen SKOGEN tittar vi närmare på framtidens skogsskötsel. Vad händer med omlopps­tiderna, trakthyggesbruket, trädslagsvalet, natur­hänsynen och föryngringarna? Troligen en hel del, visar det sig.

Samtidigt som skogsbrukarna behöver rädda världen och sin egen ekonomi genom att odla mer förnybar råvara måste vi också bidra mer till allt annat som samhället behöver i skogen. Utan att ha fler hektar till förfogande. Slutsatsen är då enkel: Skogsbruket behöver bli effektivare. Voluminösare virkesförråd, mer mångfald, kraftfullare klimatnytta och klimatanpassning, produktivare produktionsprocesser, kunskapsintensivare kulturmiljövård. Kraven är många, men går att förena. Allt vi gör i dag kan vi göra bättre i morgon.

Om vi enbart satsade på mer virke skulle avverkningen kunna fördubblas på lång sikt i Sverige. Men även om vi parallellt utvecklar skogens alla andra ­glädjeämnen kan vi öka tillväxten med tiotals miljoner kubikmeter om året.

För en sådan mångsidig intensifiering av skogsbruket räcker det inte med strävsamhet och affärstänkande, det krävs passion. Den har tyvärr svårt att tändas i dagens debattklimat, där parterna ofta ”står och ­skriker som om det var orkanblåst” för att låna en ­träffande beskrivning av läget.

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareI en rapport om ökad skogsproduktion talar Skogsstyrelsen om behovet av ett nytt ”narrativ” för hela samhället att samlas kring. En gemensam berättelse: Vår skogliga historia, var vi står i dag och vart vi är på väg. 

Visst behöver skogsbrukare en viss påtryckning från rena miljöintressen, jägarintressen, kulturintressen och för den delen produktionsintressen. Men påtryckningar i all ära – det är också på sin plats att låna ett annat uttryck, nu från USA: ”We need more organisations that make people go Awww rather than Ewww.” 
Vi behöver fler organisationer som får folk att utbrista wow än bläää.

SKOGEN 4/2019

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Emil blev mästare i skotarkörning

  Emil Sundberg 17 år från Vårgårda vann skol-SM i skotarkörning.
 • Annons
 • Skogforsk blir kvar i Sävar

  Kategorier: Skogforsk, Norrbotniabanan
  Norrbotniabanans sträckning drabbar inte Skogsforsk försöksstation i Sävar. Det står klart efter Trafikverkets beslut.
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Annons
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Annons