Krav på mer samråd i nya FSC

9 april 2010 FSC skärper kraven på certifierade skogsbrukare. Efter flera års förhandlande mellan olika intressen har FSC International godkänt de nya svenska reglerna som börjar gälla den 1 juli.

— Till stor del handlar förändringarna om att standarden har blivit mer preciserad, säger My Laurell, verksamhetschef på FSC Sverige. Där man tidigare angav en viljeinriktning har indikatorerna, kraven, blivit mer detaljerade.

Tidigare framgick det till exempel bara att skogsägarna ska ha samråd med rennäringen. Nu finns instruktioner om hur det ska gå till och dokumenteras. Och framför allt att skogsbruket inte bara kan ordna ett samråd och sedan göra hur man vill. Vid konflikter måste man gå vidare och kalla in en oberoende part för medling. Men kraven på samråd drivs inte lika långt för skogsägare med mindre än 1000 hektar.

Inom naturvården har anvisningarna blivit tydligare för naturvårdsbränning, körskador och skador på vattenområden. Det är områden som har orsakat konflikter genom åren. Lövträden ska drivas mot tio procent av volymen i södra Sverige, fem i norra.

— Fast de nya kraven ligger inte främst inom naturvården, säger Håkan Berglund, ansvarig för skogsstandarden på FSC. Mer har ändrats när det gäller just ursprungsbefolkningar och lokalsamhället. FSC är ju inte en miljömärkning utan handlar om ansvarsfullt skogsbruk.

Förutom samråd med renskötarna ska skogsbrukaren samråda med andra personer och grupper som direkt påverkas av åtgärderna i skogen. Det gäller till exempel miljöorganisationer, hembygdsföreningar, arrendatorer och närboende i tätorter.

Vidare får skogsägarna också ett tydligare ansvar för entreprenörernas arbetsvillkor.
— Men standarden främjar även ett aktivt skogsbruk, konstaterar My Laurell. Bland annat ska markägaren bedriva en aktiv viltförvaltning så att inte all skog blir nedbetad.
För närvarande finns en dispens för användning av insekticider mot snytbagge året ut. Den nya standarden påverkar inte dispensen.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb