Krav på borttagna plantor överklagas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vida Skog måste ta bort granplantor från ett 0,3 hektar stort område i Alingsås. Planteringen inkräktar på ett naturreservat, hävdar länsstyrelsen. Vida Skog har överklagat.

Vida Skog hotas av böter på 50 000 kronor om inte granplantorna tas bort inom en månad. Enligt länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen ligger planteringen delvis inom Rammdalens naturreservat. De har nu gjort en anmälan om misstanke om brott enligt miljöbalken.  

Annons
Annons

- Vi har valt att överklaga föreläggandet eftersom det är oklart vem som ska betraktas som verksamhetsutövare. Begreppet är inte definierat i miljöbalken och frågan överlämnas nu till rättstillämpningen, säger Thomas Henricson, områdeschef hos Vida Skog.

Bakgrunden är en virkesaffär som gjordes för flera år sedan.

- Vi köpte och avverkade en rotpost som var uppstämplad av Hushållningssällskapet. Innan stämpling märktes gränsen mot naturreservatet ut av Västkuststiftelsen samt markägarens representant, förklarar Thomas Henricson.

Men enligt länsstyrelsen inkräktar planteringen på reservatet och ett område som är skyddad enligt Natura 2000. Ansvaret vilar på Vida Skog, anser de.

- Just nu avvaktar vi att processen fortskrider. Men eftersom beslutet är principiellt intressant för hela näringen informerar vi gärna längre fram, säger Thomas Henricson.

 

Publicerad:
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons