Kraftigt resultatfall för Södra

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södra
Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
Södras omsättning för tredje kvartalet blev drygt 4,9 miljarder kronor, en minskning med nio procent jämfört med samma period 2019. Rörelseresultatet sjönk mer dramatiskt: från 512 miljoner till 93 miljoner.
Stor skillnad syntes dock mellan olika produkter under tredje kvartalet.
Södra Woods rörelseresultat flerfaldigades till 128 miljoner kronor, motsvarande siffra ifjol var 39 miljoner. God efterfrågan och god prisbild på sågade trävaror uppges vara orsaken.
 
Södra Cell, däremot, drabbades av en förlust på 8 miljoner. Prissänkningar på avsalumassa låg bakom nedgången jämfört med förra årets tredje kvartal då rörelseresultatet nådde 551 miljoner kronor.
Sammantaget för årets första nio månader minskade omsättningen för Södra med 12 procent och nådde 15,9 miljarder. Rörelseresultatet blev 541 miljoner, eller en minskning med hela 80 procent.
Även om leveransvolymerna för Södras huvudprodukter var högre än motsvarande period förra året, var prisbilden alltså svagare för marknadsmassa. 
 
FÖRHÅLLANDEVIS STABILT
Men med tanke på rådande marknadsförutsättningar och den geopolitiska oro som finns får rörelseresultatet hittills i år anses vara stabilt, menar Peter Karlsson tillförordnad vd och koncernchef, i en presskommentar.
”Såväl omsättningsminskningen som resultatnedgången förklaras av betydligt lägre prisnivåer för avsalumassa jämfört med motsvarande period föregående år. En svagt positiv prisutveckling har medfört att prisnivåerna låg något högre vid kvartalets utgång än vid årets början. Prisnivån på sågade trävaror hittills under året understeg förra årets första nio månader. Efterfrågan på Södras huvudprodukter var fortsatt god och produktionen låg på en stabil och hög nivå, säger han.
Avkastningen på sysselsatt kapital var 3 procent  (16 procent i fjol) under årets första nio månader. Soliditeten  var 57 procent.
I kvartalsrapporten redogörs också för att barkborreangreppen halverats jämfört med i fjol. En kraftsamling från alla berörda  och gynnsammare väderlek har gett resultat. Men en miljon kubikmeter skadat virke på medlemsfastigheterna får ändå betraktas som en ”extremt hög nivå” enligt Södra.
 
Publicerad:
 • Keslas skördaraggregat

  Traktor blir skördare

  SMÅSKALIGT. Finska Kesla presenterar ett nytt skördaraggregat för montering på till exempel traktorer och grävmaskiner på upp till fem ton, skriver företaget i ett pressmeddelande.
 • Annons
 • Ecolog 584F

  Eco Log lanserar ännu en skotare

  BREDDAR. Efter sammanslagningen med Gremo fick Eco Log ett större utbud av framför allt mindre skotare, men nu kompletterar man ändå med en ny modell, 584F.
 • Komatsu modell 835TX

  TX ska skota smidigare

  STRATEGI. Komatsu gör en översyn av sitt skotarutbud. En helt ny modell, två uppdaterade och ett nytt gallringskoncept hör till nyheterna.
 • Annons
 • Planerad avverkning på renbetesmark pausas

  Sveaskogs avverkningsplaner i Luokta-Mávas sameby har mött starka protester. Nu pausar bolaget skogsbruksåtgärderna.
 • 200 ton massaved föll överbord

  Kategorier: virkestransport, massaved
  I Stubbsandsviken utanför Örnsköldsvik flöt plötsligt en stor mängd stockar omkring tidigare i veckan.
 • Annons