Kraftigt prisfall på grantimmer

3 juni 2019 Sjunkande priser på framför allt trävaror har bidragit till kraftiga prisfall på grantimmer i de svenska skogarna. Avverka tall, råds skogsägarna av Danske bank.

Kraftigt prisfall på grantimmer

Nedgången drivs på av en vikande export, brexit och ett överutbud av skadat timmer efter det senaste årets enorma barkborreangrepp. Barkborren uppskattas ha orsakat skador på 100 miljoner kubikmeter skog ute i Europa, även i södra Sverige är angreppen svåra.

– Vi ser att timmerpriserna har gått ner kraftigt på framför allt gran, så ska man avverka är rådet att prioritera tallen. Massaveden har inte sjunkit i pris på samma sätt eftersom massaindustrin byggts ut kraftigt och behoven ökar, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog  och lantbruk, i Danske banks nyhetsbrev.

För bara ett år sedan var det extrem brist på både timmer och massaved i Sverige samtidigt som priset på trävaror och pappersmassa gick mot nya rekordnoteringar, skriver banken.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb