Kostnadsjakten fortsätter

1 november 2007 Skogsbrukets kostnader sjönk under 2006. En bidragande orsak var att de fördyrade avverkningar i spåren av stormen Gudrun klarades av redan under 2005.

Kostnadsjakten fortsätter

Kostnaden för avverkning och gallring sjunkit rejält, visar statistiken som har sammanställts av Skogforsk och Skogsstyrelsen.

– Kraftigast minskning hade vi mellan 1996 och 1999. Därefter har kostnaden fortsatt sjunka, men i ett lugnare tempo. Men jämfört med konsumentprisindex, kpi, är minskningen påtaglig, säger Torbjörn Brunberg.

Skogsvården har haft en ojämn kostnadsutveckling. Under de senaste tio åren har kostnaderna i stort sett följt utvecklingen av KPI (Konsumentprisindex).

Undantaget är transporterna som istället har ökat. Högre dieselpriser och längre transportavstånd är två förklaringar.

Läs mer»

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb