Korthuset som rasade

6 november 2008 År 2006 började man bygga 2,2 miljoner nya hem i USA. Det var rena byggruset. I år ligger byggstarterna under en miljon. Denna kollaps är som bekant nära kopplad till finanskrisen men också orsak till nedgången för skogsprodukter i Europa och hela världen. I FAOs och UNECEs rapport Forest Products Annual Market Review beskrivs hur luften gick ur marknaden.

Det har konstaterats många gånger att krisen berodde på att långivare accepterade kunder som varken kunde betala sina räntor på sikt eller bedöma sin egen förmåga att betala. Och att långivarna sedan sålde lånen vidare så att risken inte syntes. År 2007 tecknades 29 procent av bostadslånen till taknocken och snittet (medianen) för kontantinsatsen var 2 ynka procent av fastighetsvärdet.

Tillgången på billiga lån drev upp priserna och när bubblan sprack brev utbudet stort och efterfrågan låg. Priserna sjönk ihop som en sufflé och efterfrågan på byggvirke likaså. Det handlar nästan bara om enfamiljshus. Flerbostadshusen har legat på en jämn nivå de senaste åren, uppger Craig Adair på The Engeneered Wood Association och hans medförfattare till avsnittet i FAO-rapporten. Men det minskade småhusbyggandet slår mycket hårt mot just skogsindustrin: över 90 procent av husen har bärande konstruktion av trä.

I Nordamerika har nu 25 procent av sågverken stängts, tillfälligt eller för gott. Mycket av virket i USA kommer från grannlandet i norr och av de industrier som än så länge lever kvar i Kanada jobbar många vidare med röda siffror i hopp om att situationen ska bli bättre. Men branschorganisationen för husbyggare i USA tror att det kan dröja till år 2010 innan det vänder. Kanada plågas också av handelsavtalet från 2006: Priset på sågtimmer av barr i USA är det lägsta sedan lågkonjunkturen 1991 och när priset är som lägst i USA säger avtalet att tullarna ska vara som högst.

På rundvirkesmarknaden var försäljningen av sågtimmer år 2007 den minsta sedan 1986. Volymerna massaved stod sig däremot — tack vare det minskade utbudet av cellulosaflis från sågverken.

Trots nedgången i Nordamerika klarade sig industrin i Europa ändå bra under 2007. Man vände gärna ryggen åt USA med sin krympande dollar och hittade nya marknader hos bygg-glada européer. Förra året var det första som Europa producerade mer sågad vara än Nordamerika. Tills finnanskrisen även nådde oss under 2008.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb