Kortare väntetider för fjällnära skog

7 februari Ersättningar till markägare som nekats att avverka fjällnära skog ökade med 25 procent i fjol. Väntetiderna har börjat krympa, enligt Johan Åberg, Skogsstyrelsen.

Kortare väntetider för fjällnära skog
Foto: Skogsstyrelsen.

Sedan några år har tillståndsansökningarna för att avverka i fjällnära skog strömmat in till Skogsstyrelsen. Detta efter en omtalad dom våren 2020 som gav markägare rätt till intrångsersättning då de nekades att avverka på grund av höga naturvärden.

Det ställde stora krav på myndigheten att hinna med. Men nu har man börjat komma i kapp.

2023 betalades ut nästan 309 miljoner kronor i totalt 188 ärenden.

Det kan jämföras med 2022 då 248 miljoner kronor utbetalades i 110 ärenden.

Johan Åberg är specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen. Enligt honom tar det numera oftare mindre än ett år från att avverkningsansökan kommer in till att beslut tas.

– Sedan brukar det ta ytterligare ett år innan avtal skrivits och pengarna är på markägarens konto. Det behöver göras en ekonomisk värdering av det aktuella området och markägaren behöver ofta tid för att granska denna, säger han.

Arealen som hittills ersatts i fjällnära områden är 16 700 hektar. Största delen, 62 procent, ligger i Västerbotten. Jämtlands län står för 36 procent och resterande två procent fördelas mellan Dalarna och Norrbotten.

Johan Åberg verkar trygg med att man kommer att kunna ersätta dem som har rätt till det. Om det skulle behövas så kommer Skogsstyrelsen att begära mer medel, säger han.

Men fokus på fjällnära skogar har skapat viss slagsida i resursfördelningen. För medan de här ärendena hanteras snabbare, är Skogsstyrelsens nybildande av formellt skydd nedanför fjällgränsen minimalt.

Arealen, totalt 1020 hektar, är den minsta på 25 år.

– Det handlar både om att personalresursen med naturvårdskompetens är begränsad och vad som prioriteras i myndigheten. Tillsynsverksamheten har varit högre prioriterad än nybildandet av formellt skydd, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb