Kontroller i smittad zon

27 oktober 2023 Från och med den 26 oktober ska Jordbruksverket genomföra fysiska kontroller i det avgränsade området utanför Fagersta där afrikansk svinpest upptäcktes i början av september.

Kontroller i smittad zon
Foto: Jordbruksverket.

Personer som upptäcks inne i restriktionszonen utan att ha rätt att vistas där riskerar böter.

Det är Jordbruksverkets egen personal som regelbundet kommer att utföra kontrollerna så länge man anser att det är nödvändigt.

SJV skriver i ett pressmeddelande att restriktionerna som infördes den 7 september syftar till att minska risken för spridning av afrikansk svinpest, och efterlevnaden är mycket viktig.

Myndigheten uppfattar att de flesta som verkar i den smittade zonen följer restriktionerna väl, men det förekommer att obehöriga rör sig i skog och mark. 

– Vi prioriterar därför att rikta kontrollerna mot områden där risken är större för att obehöriga rör sig. Bekämpningen av afrikansk svinpest ställer höga krav på uthållighet över tid för alla inblandade, och det gäller även efterlevnaden av restriktionerna, säger Madeleine Haal Gertzell, gruppchef i Jordbruksverkets krisorganisation, i ett pressmeddelande.

Förutom böter kan påföljden för den som har beviljats undantag, men som inte följer villkoren i SJV:s beslut om undantagen, att detta undantag dras tillbaka.

– Vi hoppas självklart att det inte blir aktuellt med böter eller indragna undantag. Men jag vill starkt betona hur viktigt det är att restriktionsbesluten följs, säger Madeleine Haal Gertzell.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb