Konsul Faxe vill veta mer om svamp

23 september 2014 Det finns många olika och ibland säregna donationer här i världen. En som vi gillar på Skogen är Konsul Faxes. Han donerade pengar till forskning om ätliga svampar och ädla lövträd. Vad kan vara mer behjärtansvärt?

Konsul Faxe vill veta mer om svamp

Det är Föreningen Skogsträdsförädling som varje år ser till att ungefär 300 000 kronor delas ut till institutioner som forskar på dessa ämnen. Även den som forskar på mindre ätliga mykorrhizasvampar kan få chansen. Ansökning senast 10 oktober.

Egentligen hanterar Föreningen Skogsträdsförädling betydligt större belopp än så. Ungefär 12 miljoner delas årligen ut till forskning om just skogsträdsförädling. Så alla stiftelser och organisationer som vill förbättra morgondagens träd kan höra av sig. Vare sig det gäller vetenskaplig forskning eller praktisk förädling. Kloning av tall, förädling av lärk och test av poppelkloner för bränsle är bara några av de projekt som fått pengar hittills.

Vad gäller industrimannen, kommunalpolitikern och löjtnanten i Skånska dragonregementet i Ystad, konsul Gunnar Faxe (1882 – 1943) hyste han alltså ett stort intresse för våra matsvampar. Han nämner i ett brev från 1942 till sin vän Professor Nils Sylvén att han har tankar på att främja forskning som kan leda fram till möjligheten att odla ätliga svampar i det fria. Och öka deras förekomst ute i naturen!

– Konsul Faxe var tveklöst en kul typ, konstaterar Skogsträdsförädlings föreståndare Sten Jonsson. Faxes testamente är egentligen helt fantastiskt och det har t o m ett stort underhållningsvärde!

Bland annat ville han ha ek i sin kista: ”Jag vill ha en kista af 30 mm ekplank utan all utsirning. Den får icke vare sig skrufvas eller spikas samman utan vara sinkad och sammanhållen med träpluggar. Den får icke heller vara limmad. Om icke tillräckligt breda plankor kunna uppdrifvas, skola plankorna sammanfogas genom spåntning.”

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb