Konjunkturavmattning med tillförsikt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Björn Svensson, SKOGENbild.
Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.

Skogsindustriernas rapport ”Så går det för skogsindustrin” vittnar om, en konjunkturavmattning. Den märks hos sågverksindustrin som också påverkas av ökad avverkning.

Annons
Annons

– Efter ett mycket starkt år för sågverken 2018 med höga priser och bra lönsamhet har marknadsläget försämrats. På grund av ett högt råvaruutbud ökar nu produktionen en del samtidigt som efterfrågan bromsar upp något, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

 Sverige och Europa  påverkas av minskade bostadsinvesteringar.  Konjunkturavmattning drabbar också  USA och Kina men deras bostadsbyggandet utvecklas ändå bättre än här. Det skapar förutsättningar för en  fortsatt ökad efterfrågan på trä totalt sett, enligt rapporten.

Pappersproduktionen har gått tillbaka både i Sverige och globalt under innevarande år. Massamarknaden, däremot, går framåt även om priserna sjunkit från en rekordhög nivå.

– I samband med driftsättning av nya produktionsanläggningar för massa har den svenska produktionen och leveranserna av massa stigit med omkring 10 procent under året, säger Katrin Heinsoo som också är marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Samtidigt som rapporten nämner konjunkturavmattning andas den ändå tillförsikt. Detta tack vare den växande bioekonomin samt ny kapacitet inom massaindustrin. Under de närmaste decennierna präglas marknaden av god efterfrågan men begränsad råvarutillgång, enligt Skogsindustrierna.

Publicerad:
 • Blommande gran

  Efterlängtat blomår bär frö

  FÖRYNGRING. Skogsbruket ­gläder sig åt blomning i frö­plantagerna. Tack vare förra årets varma sommar var förutsättningarna goda i år. Nu ­samlas frön in efter flera års brist och höga prisnivåer.
 • Annons
 • Jan Hedberg

  ”Lär av Kanada – såga mer skadat timmer”

  SKADOR. I Kanada har sågverken lärt sig ta hand om insekts­skadat virke. Det kan Sverige ta efter, anser Jan Hedberg som har god kännedom om nordamerikanskt skogsbruk. Men svenska företag säger att marknaden för skadat timmer är för liten.
 • Gert Adolfson

  ”Biometrias styrelse ­behöver fler renodlade ­säljare”

  PARTER. Biometrias styrelse ska representera både säljare och köpare på virkesmarkanden – men de renodlade säljarna är underrepresenterade, anser Svenska kyrkan. Nu är en liten förändring i alla fall på gång.
 • Annons
 • Arbete med röjsåg

  Det är verktygen som ska jobba

  MOTORMANUELLT. Kristina Lagerstedt är ergonom och arbetsmiljöspecialist på ­företaget Avonova i Växjö som erbjuder företagshälsovård. Kristina möter bland annat kundföretag inom skogsvård. 
 • Kroppen är din bästa skogsmaskin

  MASKINFÖRARE. Det är ett segt och envist arbete att förbättra arbetsmiljön i skogen, oavsett om du gör det för andra eller för dig själv. Men det lönar sig. Och små förändringar kan i längden göra stor skillnad.
 • Annons