Konjunkturavmattning med tillförsikt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Björn Svensson, SKOGENbild.
Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.

Skogsindustriernas rapport ”Så går det för skogsindustrin” vittnar om, en konjunkturavmattning. Den märks hos sågverksindustrin som också påverkas av ökad avverkning.

Annons
Annons

– Efter ett mycket starkt år för sågverken 2018 med höga priser och bra lönsamhet har marknadsläget försämrats. På grund av ett högt råvaruutbud ökar nu produktionen en del samtidigt som efterfrågan bromsar upp något, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

 Sverige och Europa  påverkas av minskade bostadsinvesteringar.  Konjunkturavmattning drabbar också  USA och Kina men deras bostadsbyggandet utvecklas ändå bättre än här. Det skapar förutsättningar för en  fortsatt ökad efterfrågan på trä totalt sett, enligt rapporten.

Pappersproduktionen har gått tillbaka både i Sverige och globalt under innevarande år. Massamarknaden, däremot, går framåt även om priserna sjunkit från en rekordhög nivå.

– I samband med driftsättning av nya produktionsanläggningar för massa har den svenska produktionen och leveranserna av massa stigit med omkring 10 procent under året, säger Katrin Heinsoo som också är marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Samtidigt som rapporten nämner konjunkturavmattning andas den ändå tillförsikt. Detta tack vare den växande bioekonomin samt ny kapacitet inom massaindustrin. Under de närmaste decennierna präglas marknaden av god efterfrågan men begränsad råvarutillgång, enligt Skogsindustrierna.

Publicerad:
 • ”Staten kan inte göra markägaren till motståndare”

  Centern föreslog nyligen att åldersgränsen för slutavverkning ska slopas. Det blev en tydlig markör för hur långt ifrån Miljöpartiet de står. Här förklarar Centern varför de anser att det behövs regellättnader, inte minst för att naturvården ska fungera.
 • Annons
 • "Varför är det så tyst om intensivodling?"

  Kategorier: debatt, Altinget
  Varför är det så tyst om intensivodling i kombination med ökade avsättningar för biologisk mångfald? Det undrar Nippe Hylander, Staffan Laestadius och Sten B Nilsson i en debattartikel i Altinget
 • ”Absurt tillåta skövling av skogar med fridlysta arter"

   I dag är det förbjudet för en individ att plocka fridlysta arter samtidigt som samma skogar får skövlas. Dessutom besöker myndigheterna endast fem procent av skogarna före avverkning. Det är absurt, anser Miljöpartiet.
 • Annons
 • Två män i sågskyddskläder ser på när träd fälls

  Naturvårdsgallring kan gynna mångfalden

  FORSKNING. Biobränsleuttag kan kombineras med naturvård. Ekprojektet har forskat kring naturvårdsgallring i ekrik blandskog i snart 20 år och visar att metoden kan gynna mångfalden.
 • Virkesstudion #18: ”Konkurrensutsätt virket”

  I det senaste avsnittet av Virkesstudion analyserar Carl Johan Moberg och Per Hedberg vilka effekter granbarkborren kommer att få på virkesmarknaden.
 • Annons