Konjunkturavmattning med tillförsikt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Björn Svensson, SKOGENbild.
Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.

Skogsindustriernas rapport ”Så går det för skogsindustrin” vittnar om, en konjunkturavmattning. Den märks hos sågverksindustrin som också påverkas av ökad avverkning.

Annons
Annons

– Efter ett mycket starkt år för sågverken 2018 med höga priser och bra lönsamhet har marknadsläget försämrats. På grund av ett högt råvaruutbud ökar nu produktionen en del samtidigt som efterfrågan bromsar upp något, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

 Sverige och Europa  påverkas av minskade bostadsinvesteringar.  Konjunkturavmattning drabbar också  USA och Kina men deras bostadsbyggandet utvecklas ändå bättre än här. Det skapar förutsättningar för en  fortsatt ökad efterfrågan på trä totalt sett, enligt rapporten.

Pappersproduktionen har gått tillbaka både i Sverige och globalt under innevarande år. Massamarknaden, däremot, går framåt även om priserna sjunkit från en rekordhög nivå.

– I samband med driftsättning av nya produktionsanläggningar för massa har den svenska produktionen och leveranserna av massa stigit med omkring 10 procent under året, säger Katrin Heinsoo som också är marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Samtidigt som rapporten nämner konjunkturavmattning andas den ändå tillförsikt. Detta tack vare den växande bioekonomin samt ny kapacitet inom massaindustrin. Under de närmaste decennierna präglas marknaden av god efterfrågan men begränsad råvarutillgång, enligt Skogsindustrierna.

Publicerad:
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons
 • Bara el när Jämtkraft röjer

   I Jämtland röjs just nu ledningsgator för första gången helt och hållet med eldrift. Det innebär förstås fördelar för miljön, men kanske framför allt för personalen.
 • Virkesstudion #37 – Vad har hänt under sommaren?

  Kategorier: Virkesstudion #37
  I dagens avsnitt av Virkesstudion sammanfattar Carl Johan Moberg och Per Hedberg den händelserika sommaren.
 • Annons
 • Framtiden enligt Biometria

  På virkesmätningsorganisationen Biometria finns en avdelning för innovation och teknikutveckling som heter Biometria Labs och som nyligen har presenterat sin första trendspaning. 
 • Inget skadestånd för ek utan skönhetsvärde

  Markägare på Gotland kräver 50 000 kronor i skadestånd för att Skogsstyrelsen av misstag fällde en ek. Men tingsrätten säger nej och hävdar att trädet saknade skönhetsvärde.
 • Annons