Konferens om jämställdhet lockade många

1 november 2018 Det kom nära 300 personer från olika delar av skogsnäringen till en konferens i Umeå om jämställdhet och normkritik.

Konferens om jämställdhet lockade många

Konferensen ”Från #meetoo till handling” hölls 23 oktober. Syftet var att syna den skogliga normen och diskutera hur man kan  göra skogssektorn mer inkluderande och jämställd. Arrangörer var Skogslänet i Västerbotten och Skogsnolia.

Konferensen inleddes med att Jesper Fundberg från Malmö universitet talade om männen i skogen i en föreläsning om maskulinitet, makt och ledarskap. Han nämnde tre dimensioner av makt: cowboymakt (tydlig, agerande och konkret makt), agendamakt (vad som anses viktigt) och den diskursiva makten (vad som är möjligt att tänka och göra), enligt ett pressmeddelande från Nolia.

Han tog exemplet med allsvenskan, respektive damallsvenskan i fotboll.

– Vad är det som går först och är så självklart att det inte behöver diskuteras, sa han, 

Vidare tog han upp komplimanger till kollegor som är könsspecifika. Ett exempel är att kvinnliga kollegor oftare får höra hur fina de är.

– Det är betydligt mindre av det kopplat till män som får mycket fler komplimanger utifrån hans professionella insatser, sa Jesper Fundberg.

Tomas Gunnarson, mer känd som Genusfotografen, visade bilder och hur bilder förändrar världen och speglar värderingar.

– Skrapa på ytan och beskriv vad personerna gör i bilderna. Jag blev paff över hur tydligt mönstret var. I nästan alla bilder av män är de aktiva, medan kvinnor ofta är passiva, sa han.

Det bjöds också på goda exempel. Ett av dessa gavs av Linda Lönnerskog från Indexator.

– Det är varje medarbetare som bidrar till arbetsplatskulturen på jobbet. Det är jätteviktigt att alla förstår att man har ett ansvar samtidigt som vi på företaget ska ge förutsättningarna. Vi måste bland annat anpassa agendor, rutiner och arbetssätt och stötta varandra i att prata jämställdhet och mångfald, 

En stor del av eftermiddagen vigdes åt en workshop som hölls av Melinda From. Hon inledde med att bjuda på tre enkla tips för att ifrågasätta normer, hitta dolda antaganden och vända på tankesätt.

– Om du ska förbättra jämställdheten på arbetsplatsen, tänk hur du kan göra den riktigt dålig. Ett annat sätt är att göra det ingen annan gör. Det går också att ställa provocerande frågor om könsstereotyper, till exempel om att tvätta bara är för män respektive att jakt bara är för kvinnor, sa Melinda From.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb