FÖRORENING.

Kommuner slåss mot salt

31 januari 2017  Klimatförändringar kräver mer vägsaltning allt­ längre norrut, enligt Trafikverket. 
Nu vill många stoppa saltet för att skydda naturreservat och vattenskyddsområden. 

Kommuner slåss mot salt

Trafikverket hänvisar till klimatförändringar som skapar andra väglag när man i vinter har börjat sprida tusentals ton vägsalt i Norrlands inland som fram tills nu huvudsakligen haft osaltade vintervägar. 

Men saltningen är kontroversiell. På några dygn i slutet av november skrev fler än 10 000 personer i Jämtland på en protest­lista. 
Även i de övriga Norrlands­länen jäser det och i Kiruna har man förbjudit vägsalt på ­kommunala vägar.
I Jämtland vill fyra kommuner stoppa saltningen även på de statliga vägarna. Två av dem är E14 och E45 som till stora delar går genom skogsmarker och känsliga våtmarksområden. I närheten av Östersund går vägarna genom ett skogligt naturreservat och ett naturvårdsområde som är under ­bildande. 

Av Trafikverkets egna siffror framgår att det kan komma att spridas 6,5 ton vägsalt årligen bara på en 2,6 kilometer lång sträcka inom naturreservatet. Det blivande naturvårdsområdet kan få samma saltmängd.
Kristina Tajani som är ekolog vid Östersunds kommun vill stoppa saltningen. Hon ser en överhängande fara att känsliga ekosystem inom de skyddade områdena kan slås ut. 
– Vi kan inte bortse från ­risken att saltbemängt vatten ­in­filtreras i marken och ger en negativ miljöbelastning på skogsbestånden, marken och en tjärn i naturskyddsområdet. Inom området finns dessutom ett tjugotal rödlistade arter, varav en del är direkt beroende av vattenmiljön, säger hon.

Enligt henne löper även det skogliga naturvårdsområde som är under bildande stor risk att påverkas. Inom det finns en liten sjö och skogsbäckar med käll­områden i närheten av vägarna. Dessutom avvattnas sjön via en å som är en restaurerad biotop.
– De nationella miljömålen är höga när det gäller skyddade områden. Trafikverkets egna undersökningar visar att vägsalt som infiltreras i marken orsakar vegetationsskador bland annat på barrträd. Dessutom förändrar saltet strukturen hos fin­moränmarker som blir mer ­flytbenägna, vilket försämrar trädens rotgrepp. Så just nu lutar det åt att vi kommer att hävda miljöbalkens hänsynsregel och försiktighetsprincip för att förmå Trafikverket att stoppa eller minska saltningen. 

SKOGEN har sökt men inte lyckats komma i kontakt med någon på Trafikverket som vill kommentera saltningen inom de naturskyddade områdena.

SKOGEN 1/2017

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb