Kommer skogsskötseln att se mycket annorlunda ut år 2050?

28 mars 2019 Tror du att skogsskötseln har förändrats på något avgörande sätt om 30 år? Kommer till exempel hyggesfritt att öka? Blir skogen mer viltanpassad? Eller kommer den aktiva skötseln att minska? Svara på Månadens fråga.

Kommer skogsskötseln att se mycket annorlunda ut år 2050?

Öppna enkät i nytt fönster

(function(t,e,s,n){var o,a,c;t.SMCX=t.SMCX||[],e.getElementById(n)||(o=e.getElementsByTagName(s),a=o[o.length-1],c=e.createElement(s),c.type=”text/javascript”,c.async=!0,c.id=n,c.src=[”https:”===location.protocol?”https://”:”http://”,”widget.surveymonkey.com/collect/website/js/tRaiETqnLgj758hTBazgdzDiJndf0ALQHsnMpeesxex7E9_2Bd6Isiu3Yh251JTJ8o.js”].join(””),a.parentNode.insertBefore(c,a))})(window,document,”script”,”smcx-sdk”);

Skapa en egen enkät för användarfeedback

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb