Komatsu vill bygga ny fabrik

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Komatsu Forest
Komatsu forest vill bygga en ny fabrik i Umeå med fokus på god arbetsmiljö. Företaget hoppas på stöd från samhällets sida.

Fabriken ska byggas på den mark i Klockarebäcken i Umeå som Komatsu avser att förvärva.

Annons
Annons

–Vi vill ha en fabrik som är anpassad utifrån människans möjligheter, där teknik, god ergonomi och säkerhet främjas och verkar för god kvalitet för tillverkningen. Vi vill bygga en attraktiv och effektiv arbetsplats där våra medarbetare trivs och utvecklas och där vi kan leverera produktkvalitet i framkant, säger Martin Ärlestig, fabrikschef hos Komatsu forest, i ett pressmeddelande.

Den nya fabriken möjliggör även nya, miljövänliga lösningar. Målet är att fabriken ska bli koldioxidneutral.

Fabriksbygget ger både arbetstillfällen och stärker regionen som en av de ledande inom skogsteknik, enligt företaget som hoppas på stöd från samhällets sida.

–För att ett beslut om en investering i en ny fabrik ska realiseras krävs en hållbar infrastrukturlösning som möter vårt framtida behov av transporter både via väg, med en anslutning till Västra länken, och järnväg. Dessutom behövs ett regionalt investeringsstöd som komplement till den stora satsning som företaget gör, säger r Mitsuru Ueno, vd för Komatsu forest. 

 

Publicerad:
 • Skogforsk blir kvar i Sävar

  Kategorier: Skogforsk, Norrbotniabanan
  Norrbotniabanans sträckning drabbar inte Skogsforsk försöksstation i Sävar. Det står klart efter Trafikverkets beslut.
 • Annons
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • Annons
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Nya kriterier för nyckelbiotoper i nordväst

  Skogsstyrelsen har beslutat att det ska ställas högre krav än tidigare för att ett skogsområde ska klassas som nyckelbiotop i nordvästra Sverige.
 • Annons