Koll på vilda djurs sjukdomar upphör

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mats Bildström, SKOGENbild.
Nu avbryts övervakningen av vilda djurs sjukdomar som Statens veterinärmedicinska anstalt bedrivit sedan 1940-talet. Detta efter besked från övergångsregeringen.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har sedan många år fått öronmärkta medel för viltsjukdomsövervakning. Senast 2018 erhölls 4 miljoner kronor. Men i årets regleringsbrev från övergångsregeringen finns inte uppdraget med.

Annons
Annons

Merparten av all viltsjukdomsövervakning avbryts därför hos myndigheten. En del andra viltövervakningsprojekt har annan finansiering och kommer inte att påverkas.

”Vi kommer inte att kunna upptäcka sjukdomsutbrott hos vilda djur när vi inte har en finansiering för övervakningen. Till exempel om det dör många vilda djur kan vi inte säga vad det beror på”, säger Erik Ågren, veterinär och chef för SVA:s viltsektion, i ett pressmeddelande.

SVA skriver också att de inte kommer att ta prover eller genomföra analyser på vilda djur.

”Möjligheterna är nu begränsade för övervakning av sjukdomar som till exempel fågelinfluensa och avmagringssjuka (Chronic wasting disease), afrikansk svinpest, duvpest och kaningulsot. Detta kan även påverka SVA:s övervakning av zoonoser, bland annat dvärgbandmask hos rävar och vargar, rabies hos fladdermöss och salmonella hos småfåglar”.

SVA är det enda laboratoriet i Sverige som har samlad verksamhet för en nationell viltsjukdomsövervakning. Den har pågått sedan slutet av 1940-talet.

”Nu tappar vi också kontakten med vårt viktiga nätverk med jägare och allmänhet som skickar in prover och djurkroppar till myndigheten för analys, vilket är grunden för SVA:s viltövervakning. Det är historiskt att vi nu måste ta en paus i detta arbete”, säger Erik Ågren.

 

Publicerad:
 • Emil blev mästare i skotarkörning

  Emil Sundberg 17 år från Vårgårda vann skol-SM i skotarkörning.
 • Annons
 • Skogforsk blir kvar i Sävar

  Kategorier: Skogforsk, Norrbotniabanan
  Norrbotniabanans sträckning drabbar inte Skogsforsk försöksstation i Sävar. Det står klart efter Trafikverkets beslut.
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Annons
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Annons