Koll på vilda djurs sjukdomar upphör

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mats Bildström, SKOGENbild.
Nu avbryts övervakningen av vilda djurs sjukdomar som Statens veterinärmedicinska anstalt bedrivit sedan 1940-talet. Detta efter besked från övergångsregeringen.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har sedan många år fått öronmärkta medel för viltsjukdomsövervakning. Senast 2018 erhölls 4 miljoner kronor. Men i årets regleringsbrev från övergångsregeringen finns inte uppdraget med.

Annons
Annons

Merparten av all viltsjukdomsövervakning avbryts därför hos myndigheten. En del andra viltövervakningsprojekt har annan finansiering och kommer inte att påverkas.

”Vi kommer inte att kunna upptäcka sjukdomsutbrott hos vilda djur när vi inte har en finansiering för övervakningen. Till exempel om det dör många vilda djur kan vi inte säga vad det beror på”, säger Erik Ågren, veterinär och chef för SVA:s viltsektion, i ett pressmeddelande.

SVA skriver också att de inte kommer att ta prover eller genomföra analyser på vilda djur.

”Möjligheterna är nu begränsade för övervakning av sjukdomar som till exempel fågelinfluensa och avmagringssjuka (Chronic wasting disease), afrikansk svinpest, duvpest och kaningulsot. Detta kan även påverka SVA:s övervakning av zoonoser, bland annat dvärgbandmask hos rävar och vargar, rabies hos fladdermöss och salmonella hos småfåglar”.

SVA är det enda laboratoriet i Sverige som har samlad verksamhet för en nationell viltsjukdomsövervakning. Den har pågått sedan slutet av 1940-talet.

”Nu tappar vi också kontakten med vårt viktiga nätverk med jägare och allmänhet som skickar in prover och djurkroppar till myndigheten för analys, vilket är grunden för SVA:s viltövervakning. Det är historiskt att vi nu måste ta en paus i detta arbete”, säger Erik Ågren.

 

Publicerad:
 • Skogspris till Kerstin Ekman

  Författaren Kerstin Ekman har utsetts av Föreningen Skogen till årets mottagare av Greve Carl Bernadottes skogspris. ”Hennes författarskap ger ovärderlig inspiration till vårdandet av skogens kulturella, sociala, andliga och biologiska värden”, säger föreningens generalsekreterare Bengt Ek.
 • Annons
 • Belönas för uppsving för trähusbyggande

  Utvecklingen av korslimmat massivträ har gett byggandet av höga trähus ett uppsving världen över. Nu belönas Gerhard Schickhofer från Österrike, som drivit på utvecklingen, med Marcus Wallenbergpriset 2019.
 • Färre skador på fornlämningar

  Utbildning har gjort att skador på forn- och kulturlämningar i samband med skogsbruk minskar kraftigt.
 • Annons
 • Tusentals bihotell i Södras skogar

  Kategorier: naturvård, Skogsvård, Södra
  För att öka mångfalden i naturen placerar Södra ut 5 500 bihotell i medlemmarnas skogar och trädgårdar. Hotellen riktar sig till målgruppen solitärbin och Södra hoppas på gäster redan i vår.
 • ”Tusen klassrum i skogen”.

  I dag på den Internationella skogsdagen uppmärksammar FN-organet Svenska FAO-kommittén bland annat  Skogen i Skolans verksamhet med tusen klassrum i de svenska skogarna.
 • Annons