Kolbottnar upptäcks med hjälp av AI

10 maj 2022 Hundra tusen tidigare okända kulturlämningar har upptäckts i skogarna med hjälp av artificiell intelligens.

Kolbottnar upptäcks med hjälp av AI

Det handlar om kolbottnar, alltså lämningar efter kolmilor, som är upp emot 500 år gamla.

Upptäckten har gjorts med hjälp av data från laserskanningar samt artificiell intelligens, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. Med den nya tekniken går det snabbare och  blir billigare och mer träffsäkert att hitta kulturlämningar.

Kartläggningen görs för att minska risken för att de skadas.

– Hittar vi kultur- och fornlämningarna kan vi öka möjligheterna att visa hänsyn inom samhällsplanering och skogsbruk och därmed rädda mer av vår historia som finns där ute i skogen för framtida generationer, säger Cecilia Ulfhielm, kulturmiljöspecialist vid Skogsstyrelsen. 

Skogsstyrelsens senaste inventering visade att nästan var tredje inventerad kulturlämning var skadad. Inventeringar görs varje år eftersom kulturlämningar är skyddade av kulturmiljölagen. 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb