”Klimatutredning bortser från skogens möjligheter”

30 januari 2020 En ny statlig utredning om hur Sverige ska stoppa utsläppen av växthusgaser väljer att bortse från möjligheten att öka kolinlagringen i våra skogar, enligt Naturskyddsföreningen.

”Klimatutredning bortser från skogens möjligheter”

I veckan presenterades en statlig utredning om hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045 genom att fånga in och lagra koldioxid. För att nå målet måste utsläppen minska med minst 85 procent. De kvarvarande 15 procenten går inte att få bort helt genom dagens teknik och ska kompenseras med andra lösningar.

Rapporten tar upp tre sätt att göra detta. Inget av dessa innebär en effektiv åtgärd för ökad kolinlagring i de svenska skogarna, anser Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande. 

”Av dessa tre lösningar vill utredningen se störst satsningar på bio-CCS-teknik. Det handlar om att fånga in koldioxid från förbränningen av biomassa, vid pappers- och massaindustri och kraftvärmeverk, och lagra det i berggrunden. Samtidigt väljer utredningen att inte alls föreslå åtgärder för ökad kolinlagring i våra skogar, vilket är det som verkligen skulle kunna göra stor skillnad i närtid för att främja klimatet. Dessutom är det ofta åtgärder som är viktiga för den biologiska mångfalden”, skriver föreningen.

Naturskyddsföreningen hade önskat att utredningen i högre grad lyft fram de möjligheter som de svenska skogarna, jordbruksmarkerna och våtmarkerna erbjuder för klimatarbetet.

”I Sverige är potentialen för detta större än för bio-CCS. Vi behöver skydda mer skog och låta produktionsskogarna växa sig äldre så att de kan binda och lagra mer koldioxid”, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb