"Klimatutredning bortser från skogens möjligheter"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En ny statlig utredning om hur Sverige ska stoppa utsläppen av växthusgaser väljer att bortse från möjligheten att öka kolinlagringen i våra skogar, enligt Naturskyddsföreningen.

I veckan presenterades en statlig utredning om hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045 genom att fånga in och lagra koldioxid. För att nå målet måste utsläppen minska med minst 85 procent. De kvarvarande 15 procenten går inte att få bort helt genom dagens teknik och ska kompenseras med andra lösningar.

Annons
Annons

Rapporten tar upp tre sätt att göra detta. Inget av dessa innebär en effektiv åtgärd för ökad kolinlagring i de svenska skogarna, anser Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande. 

”Av dessa tre lösningar vill utredningen se störst satsningar på bio-CCS-teknik. Det handlar om att fånga in koldioxid från förbränningen av biomassa, vid pappers- och massaindustri och kraftvärmeverk, och lagra det i berggrunden. Samtidigt väljer utredningen att inte alls föreslå åtgärder för ökad kolinlagring i våra skogar, vilket är det som verkligen skulle kunna göra stor skillnad i närtid för att främja klimatet. Dessutom är det ofta åtgärder som är viktiga för den biologiska mångfalden”, skriver föreningen.

Naturskyddsföreningen hade önskat att utredningen i högre grad lyft fram de möjligheter som de svenska skogarna, jordbruksmarkerna och våtmarkerna erbjuder för klimatarbetet.

”I Sverige är potentialen för detta större än för bio-CCS. Vi behöver skydda mer skog och låta produktionsskogarna växa sig äldre så att de kan binda och lagra mer koldioxid”, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

 

 

Publicerad:
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons