"Klimatutredning bortser från skogens möjligheter"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En ny statlig utredning om hur Sverige ska stoppa utsläppen av växthusgaser väljer att bortse från möjligheten att öka kolinlagringen i våra skogar, enligt Naturskyddsföreningen.

I veckan presenterades en statlig utredning om hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045 genom att fånga in och lagra koldioxid. För att nå målet måste utsläppen minska med minst 85 procent. De kvarvarande 15 procenten går inte att få bort helt genom dagens teknik och ska kompenseras med andra lösningar.

Annons
Annons

Rapporten tar upp tre sätt att göra detta. Inget av dessa innebär en effektiv åtgärd för ökad kolinlagring i de svenska skogarna, anser Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande. 

”Av dessa tre lösningar vill utredningen se störst satsningar på bio-CCS-teknik. Det handlar om att fånga in koldioxid från förbränningen av biomassa, vid pappers- och massaindustri och kraftvärmeverk, och lagra det i berggrunden. Samtidigt väljer utredningen att inte alls föreslå åtgärder för ökad kolinlagring i våra skogar, vilket är det som verkligen skulle kunna göra stor skillnad i närtid för att främja klimatet. Dessutom är det ofta åtgärder som är viktiga för den biologiska mångfalden”, skriver föreningen.

Naturskyddsföreningen hade önskat att utredningen i högre grad lyft fram de möjligheter som de svenska skogarna, jordbruksmarkerna och våtmarkerna erbjuder för klimatarbetet.

”I Sverige är potentialen för detta större än för bio-CCS. Vi behöver skydda mer skog och låta produktionsskogarna växa sig äldre så att de kan binda och lagra mer koldioxid”, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

 

 

Publicerad:
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Bygg ditt eget paradis

  Skogsnäringen har säkert lika många namn för virke som inuiterna sägs ha för snö. Men vi är nog lika fattiga på synonymer för landskapsvård som inuiterna är när de ska prata om beachvolleyboll.
 • Annons
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Annons
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons