Klimatnytta mer än kolbindning

13 april 2022 Beslutsfattare i klimatfrågor ser ofta mest till trädens förmåga att binda kol. Men skogens klimatnytta är långt mer omfattande och komplicerad än så, enligt en internationell forskningsstudie.

Klimatnytta mer än kolbindning

Forskare från USA och Colombia visar nu att skogar sänker lufttemperaturen och skyddar från torka, extrem hetta och översvämningar på ett sätt som inte tidigare varit känt, skriver the Guardian. Bland annat avger skogen flyktiga organiska ämnen som skapar aerosoler som i sin tur reflekterar inkommande energi och bildar moln. Effekterna är både nedkylande och påverkar nederbörd. Även rotsystem och trädens vattenförsörjning minskar extrem värme. Och särskilt stor betydelse för klimatet har skog i tropikerna, skriver tidningen som hänvisar till en studie i Frontier Forests and Global Change.

”Utan den beskogning vi har idag skulle planeten vara varmare och vädret mer extremt. Skogar skyddar oss mot den globala uppvärmningens värsta scenarier” säger en av studiens författare Michael Coe vid Woodwell Climate Research Center.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb