”Klimatmötets beslut är inget nytt”

4 november 2021 Under första dagen på klimatmötet i Glasgow togs beslut om att stoppa skövlingen och att återbeskoga världens skogar. Men enligt jägmästare Anders Tosterud är detta inget nytt.

Han, som nyligen skrev på SKOGENdebatt om globala beskogningsprogram, är inte imponerad. Han har jobbat länge med skogliga utvecklingsprojekt och för honom är satsningarna välbekanta, även om de presenteras som något nytt. Han befarar att gamla misstag upprepas.

– Beslutet vid klimatmötet är tyvärr lite av kejsarens nya kläder, säger Anders Tosterud.

Han anser att FN och andra organisationer genomgående missat en viktig aspekt när de under trettio år arbetat för ett hållbart skogsbruk och skydd av urskogarna.

– Misslyckandet beror inte på brist på pengar utan brist på kunskap om viktiga faktorer som förutsättningar för ett hållbart skogsbruk, säger han.

Ett exempel är den sociala hållbarheten där bra jobb för lokalbefolkningen måste skapas som grund för ett förbättrat välstånd. Som också nämns i debattartikeln anser han att överskottet måste användas till återinvesteringar i skogsbruket och utvecklingsinsatser. Exempelvis behövs förädlingsindustrier som skapar ett högt mervärde för virket. Det här är något som de globala beskogningsprogrammen oftast bortser ifrån, menar han. 

En annan viktig förklaring till misslyckanden är konkurrens om markanvändning. 

– Trycket att överföra skogsmark till jordbruksmark är mycket stort i många länder. För att lyckas i denna konkurrens måste skogen och skogsbruket kunna visa att man kan generera välstånd samtidigt som viktiga miljövärden skyddas, säger Anders Tosterud.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb