Klimathjältar sätter sig vid förhandlingsbordet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. På Future Forests seminariedagar om framtiden skog syntes en spirande vilja att se klimatfrågan som en enande kraft. Framtidens klimathjältar är de som sätter sig vid förhandlingsbordet idag!

Många olika intressen måste finnas representerade i diskussionen om skogen och klimatnyttan. Även om olikheterna är uppenbara. Det syns inte minst i inställningen till översynen av skogsvårdslagen. Många, många skogsägare vill värna rådande ”frihet under ansvar”. Naturskyddsföreningen, däremot, anser att tiden är övermogen för en översyn.

Annons
Annons

– Hur kan tunga skogliga aktörer hävda att en lag som är anpassad efter 1993 är så bra att den kan möta framtiden? undrade föreningens Jan Terstad, paneldeltagare vid en av dagarna.

Detta medan andra, som Marie Wickberg, Mellanskog,  bad politikerna att inte vara klåfingriga

– Frihet under ansvar fungerar bra. 300 000 skogsägare som tar olika beslut om sina skogar är i sig en garanti för en nyttig variation inom skogsbruket, ansåg hon.

Det här är exempel på de åsikter som alltså ska mötas vid förhandlingsbordet.  Att sitta med vid förhandlingar som går trögt är tungt. Det vet alla som någon gång varit med.

Möjligen är det ännu tyngre att behöva rapportera tillbaks till den grupp man representerar: ”Det gick inte! Vi fick kompromissa” är ord som kan väcka stort missnöje.

På kort sikt hade de kanske känts bättre att berätta att man sagt nej och lämnat förhandlingarna i vredesmod? Sådant har förekommit. Ett nejbudskap är så mycket lättare att sprida. Få verksamheter vill profilera sig genom kompromisser! Det skapar sällan rubriker.

Men vi på Föreningen Skogen tror på kompromisser. Åtminstone när de görs på vägen mot ett större mål. Vi tror att hjälten är den som ena dagen vid förhandlingsbordet  kan ta ett steg tillbaks för att i andra sammanhang komma framåt.

Glädjande nog fanns det på Future Forests seminarium om klimatet och framtiden flera aktörer som hade liknande tankar. Lise Nordin, Miljöpartiet, påminde om tidigare konflikter inom vattenkraften.

– Det var en stor fajt mellan miljörörelser, produktionsintressen och en mängd andra parter. Men när man satte sig ner för att mötas så upptäckte man att de aktuella, av vissa fruktade, EU-kraven faktiskt inte innebar några dramatiska förändringar. Man kunde enas.  

Olof Johansson, Sveaskog, sa att vi kanske börjat i fel ände när vi pratar om bästa möjliga klimathänsyn i termer av teknikaliteter i skogsbruket. Vi kanske istället ska börja med ”själva kärnan”.

– Vi kanske ska fråga oss: Hur ser ett bra liv ut? Vilket är vårt ansvar och vår plats i världen? Vi har ett unikt skogsbruk och vi har ett ansvar att hantera det, sa han.

Och den som alltid ser konflikter som ett hinder, kan lära av idéhistoriker Erland Mårald.

– Kom ihåg att förändringar börjar med konflikter, sedan följer självrannsakan, därefter dialog och sedan kommer begynnande nytänkande.

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Annons
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Annons
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Konjunkturavmattning med tillförsikt

  Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.
 • Annons