Klimatguide ger framtidsfrågor en skjuts

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Hur ska man tänka om klimatet och den egna skogen? En tankeväckande möjlighet att få några svar finns med Skogsstyrelsens klimatguide på nätet. SKOGEN testar.

Skogens klimatråd är ett beslutsstöd på webben. Det innebär att skogs­ägaren matar in uppgifter och ett system ger svar utifrån de uppgifter som har matats in. 

Annons
Annons

Ulf RydjaUlf RydjaUlf Rydja är rådgivningsspecialist och har varit med och jobbat med guiden som kom för några år sedan. Han vet hur den är tänkt att fungera. 
– Skogsägaren behöver en uppdaterad skogsbruksplan som grund. Någon besökare tyckte att guidens frågor var för många och för svåra. På nätet är folk ofta lite otåliga, men om frågorna är alltför enkla blir svaren också mer allmänt hållna.

Guiden frågar om trädslagsfördelning och åldersstruktur på skogsägarens fastighet. Andra frågor försöker ringa in skogsägarens mål med skogsinnehavet och vilken typ av skogsägare man är. Beredd att ompröva? Pigg på att testa nytt? Aktiv? Eller eventuellt inte.
– De råd man sedan får gäller hela fastigheten, eftersom frågorna ligger på den nivån. Vi tar inte in till exempel markförhållanden, och därför ger guiden bara en fingervisning om vad man kan göra och vad man kanske borde tänka över inför framtiden.

Det är naturligt att framtidsfrågorna och klimatet kopplas ihop med de mål en skogsägare har med sin skog. Planerar man för det ena eller det andra målet blir ju åtgärderna olika. Men hur vanligt är det med uttalade mål i det privata skogsbruket?
– Vi har väl både känslan av och vittnesmålen om att skogsägaren visst har mål med sin skog – men de kanske är otydligt formulerade, säger Ulf Rydja.  

Han tror att ett liknande beslutsstöd skulle kunna medverka till att formulera just målen, men klimatguiden är för när­varande Skogsstyrelsens enda beslutsstöd av det här slaget. Framtiden får utvisa om det blir fler.

SKOGEN 4/2019

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons