Klimatförändringarna kan innebära att skogarna frigör mer kol

17 april 2009 Sida/Föreningen Skogen har via SkogsInitiativet bidragit till IUFROS Globala Expertpanel för skog och klimat. Arbetet har varit inriktat på att sammanställa det samlade kunnandet om viktiga samband mellan skog och klimat. 35 av världens ledande forskare har deltagit och idag presenterades det något paradoxala att skogarna kan till följd av klimatförändringarna accelerera den globala uppvärmningen.

Skogarna har länge ansetts vara världens bromsar vad det gäller den globala uppvärmningen, men nu pekar ledande klimatforskare på att förhållandet kan bli det motsatta. Klimatförändringarna kan skada skogarna så negativt att de kommer frigöra höga halter av kol. Det skulle skapa en situation där skogarna bidrar till att accelerera uppvärmningen snarare än att sakta ner den.

Forskarna hoppas nu att de nya resultaten kan komma att påverka de internationella klimatförhandlingarna, inte allra minst i Köpenhamn senare i år. De vill förmedla att skogen bör få en annan roll i förhandlingarna än enbart som kolsänka. Risto Seppälä, professor vid det Finska Skogsforsknings Institutet (Melta) säger att ” Beslutstagare borde fokusera till större del på att stödja en positiv utveckling för skogarna och folket som lever i och runt dem för att förbereda och förminska klimatförändringarnas effekter. Tillexempel skulle implementering av en uthållig skogsskötsel ge flera positiva fördelar såsom att minska skadeinverkan på skogen som klimatförändringarna framkallar. ”

För Sveriges skogsindustri kan dock klimatförändringarna ge positiva effekter. Kombinationen av högre temperatur och den gödslande effekt ett ökat kol-innehåll i atmosfären bidrar med skulle tillväxten öka väsentligt. Enligt forskning skulle det kunna röra sig om så mycket som 40 % i Finland

IUFROs rapport ”Adaptation of Forests and People to Climate Change — A Global Assessment” hade pressrelease idag och kommer även att presenteras nästa vecka i ett side event vid UNFF i New York. Nedan finner de intresserade länkar för ladda ner rapporten samt pressreleasen.

Läs mer»

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb