Klartecken för elva naturreservat i Jokkmokk

29 mars 2019 Nu är det klart att elva nya naturreservat kommer att bildas i mycket gamla tallskogar i Jokkmokk. Regeringen har godkänt Naturvårdsverkets köp av 5 000 hektar skogsmark i kommunen.

Reservaten bildas på markområden med mestadels tallskog. De ingår i ett av de största oskyddade ur- och naturskogsområden som finns kvar i Sverige. Affären gör att två stora naturreservat i Skorvkullen och i Karatj-Råvvåive kan bildas.

Naturvårdsverket klan alltså slutföra den större överenskommelsen med markägaren Jokkmokks Allmänning gällande elva naturområden på totalt 10 000 hektar skog.

Det hårda arbetet med att komma fram till den nuvarande uppgörelsen har pågått under flera år, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Jag uppskattar det omfattande arbete som alla parter har gjort för att hitta en överenskommelse mellan markägaren och staten. Regeringens långsiktiga strategi kommer vara att fortsätta stärka hotade naturområden med höga värden över hela landet, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Skogen i områdena är mestadels mycket gamla, med beståndsåldrar på 200-500 år. I områdena finns flera rödlistade arter och sjön Rödingstjärnen är en populär fiskesjö.

På grund av att kostnaden för förvärven av de två markområdena överstiger 20 miljoner kronor behövdes regeringens godkännande.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb