Klart med tuggare tag mot granbarkborren

23 februari 2007 Skogsstyrelsens styrelse har beslutat att skärpa skyddsbestämmelserna i skogsvårdslagen för att motverka omfattande granbarkborreangrepp.

Skärpningen innebär bland annat att bekämpningsområdet utökas och att virke som avverkats före 1 juni ska forslas ur skogen senast 1 juli. Om avverkning skett mellan 1 juni och 15 september ska virket tas om hand inom fem veckor. Skogsstyrelsen kan nu också ålägga enskilda markägare att genomföra ”sök-och-plock”. De nya skyddsföreskrifterna omfattar Götaland med undantag för Öland, Gotland, sydvästra Skåne och nordvästra Västra Götaland. Södra delen av Örebro län ingår också i bekämpningsområdet.

─ Vi stod redan i höstas inför risken med omfattande granbarkborreangrepp på levande skog under 2007. Efter stormen Per har situationen förvärrats ytterligare. Att skärpa skyddsföreskrifterna, och tillämpningen av dem, är nödvändigt i det här läget, säger Göran Enander, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Redan 2006 skärptes skogsvårdslagen första gången efter stormen Gudrun. Den skärpningen innebar bland annat att den tillåtna mängd granvirke som får lämnas kvar i skogen sänktes från fem till tre kubikmeter inom ett hektar.

Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb