Klart för flertalet i historisk omarrondering

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Majoriteten av alla  markägarna som omfattas av omarronderingen i Stora Tuna i Dalarna kan nu tillträda sina nya innehav av skog och skogsmark. 
För det stora flertalet skogsägare som berörs av omarronderingen var den formella tillträdesdagen den 23 juni, enligt ett pressmeddelande från Lantmäteriet.
För åker och betesmark är tillträdesdagen den första november. 
Omarrondering innebär att mindre skiften slås ihop till större ägor.
Fastighetsregistret kommer att uppdateras med den nya fastighetsindelningen inom kort. 
Tre delar av omarronderingen kommer dock att prövas i mark- och miljööverdomstolen.
- De beviljade prövningstillstånden är inte av den art att de hindrar tillträde för det stora flertalet markägare som är berörda av omarronderingen, säger Elisabeth Olsson, enhetschef på Lantmäteriet.
Likvidutväxlingen för de markägare som nu fått tillträde till sin mark kommer att påbörjas under hösten.
För markägare som berörs av domstolens prövning kommer tillträde och likvidutväxling inte ske förrän efter domstolsprövningen.
Det var i oktober som Lantmäteriet meddelade att de fattat beslut om omarronderingen i Stora Tuna. Ärendet beskrevs som det kanske största i Lantmäteriets historia. Det omfattar större delen av Borlänge kommun, cirka 23 000 hektar och 1 500 sakägare.
 
 
Publicerad:
 • Finsk skog lagrar mindre kol

  Kolupptaget i Finlands skogar sjönk i fjol och räcker inte för att kompensera de totala utsläppen från landets markanvändning som därmed blir en kolkälla i stället för sänka, enligt en preliminär beräkning. 
 • Annons
 • Lagändring om fjällnära skog

  Regeringen har beslutat om lagändringar gällande fjällnära skog. De ska bland annat förhindra att ersättning ges för samma område flera gånger.
 • ”Så kan nya artskyddsförordningen möta acceptans”

  SKOGENdebatt. Brister i skogslagstiftningen gör att den inte accepteras och rent av kringgås. Upprepa inte samma misstag nu när den nya artskyddsförordningen görs om, uppmanas beslutsfattare av skogsägare Wilhelm Dyrssen.
 • Annons
 • Majoritet av partier vill ha aktivt skogsbruk

  Majoriteten av riksdagspartierna vill se ett aktivt skogsbruk. Det visar en enkät gjord av Skogsindustrierna.
 • Kantzoner skapade vid gallring granskas

  Hur man redan vid gallring kan skapa kantzoner, och hur den strandnära skogen utvecklas bäst, undersöks av forskare i flera fältförsök.
 • Annons