Klart för flertalet i historisk omarrondering

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Majoriteten av alla  markägarna som omfattas av omarronderingen i Stora Tuna i Dalarna kan nu tillträda sina nya innehav av skog och skogsmark. 
För det stora flertalet skogsägare som berörs av omarronderingen var den formella tillträdesdagen den 23 juni, enligt ett pressmeddelande från Lantmäteriet.
För åker och betesmark är tillträdesdagen den första november. 
Omarrondering innebär att mindre skiften slås ihop till större ägor.
Fastighetsregistret kommer att uppdateras med den nya fastighetsindelningen inom kort. 
Tre delar av omarronderingen kommer dock att prövas i mark- och miljööverdomstolen.
- De beviljade prövningstillstånden är inte av den art att de hindrar tillträde för det stora flertalet markägare som är berörda av omarronderingen, säger Elisabeth Olsson, enhetschef på Lantmäteriet.
Likvidutväxlingen för de markägare som nu fått tillträde till sin mark kommer att påbörjas under hösten.
För markägare som berörs av domstolens prövning kommer tillträde och likvidutväxling inte ske förrän efter domstolsprövningen.
Det var i oktober som Lantmäteriet meddelade att de fattat beslut om omarronderingen i Stora Tuna. Ärendet beskrevs som det kanske största i Lantmäteriets historia. Det omfattar större delen av Borlänge kommun, cirka 23 000 hektar och 1 500 sakägare.
 
 
Publicerad:
 • Ny digital skogsbruksplan lanseras

  Virkesbörsen har utvecklat digitala skogsbruksplaner som uppdateras automatiskt.
 • Annons
 • ”Bjud in till produktionsskogen”

  LEDARE. Med temat Öppna skogen vill vi ta fasta på att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att bedriva lönsam virkesproduktion och vara en välkomnande värd för olika skogsgäster, skriver Johan Larsson .
 • Rejält lönsamhetsfall för sågverken

  Från rekordvinster till nollresutat på bara några månader. Så beskriver Danske Bank läget för vissa sågverk.
 • Annons
 • Forskare utvinner el ur trä

  Kategorier: träforskning, KTH
  Forskare vid KTH har utvunnit elektricitet ur trä. Effekten är anmärkningsvärd, anser de.
 • Därför har vi räknat som vi gjort i SKA 22

  SKOGENdebatt, SKA 22 ger, i enlighet med regeringsupdpraget, ett slags avverkningstak under vilket marknaden kan agera. Men vi välkomnar fortsatta analyser av andra aktörer. Det menar Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, apropå två tidigare debattartiklar om SKA 22.
 • Annons