Klart för flertalet i historisk omarrondering

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Majoriteten av alla  markägarna som omfattas av omarronderingen i Stora Tuna i Dalarna kan nu tillträda sina nya innehav av skog och skogsmark. 
För det stora flertalet skogsägare som berörs av omarronderingen var den formella tillträdesdagen den 23 juni, enligt ett pressmeddelande från Lantmäteriet.
För åker och betesmark är tillträdesdagen den första november. 
Omarrondering innebär att mindre skiften slås ihop till större ägor.
Fastighetsregistret kommer att uppdateras med den nya fastighetsindelningen inom kort. 
Tre delar av omarronderingen kommer dock att prövas i mark- och miljööverdomstolen.
- De beviljade prövningstillstånden är inte av den art att de hindrar tillträde för det stora flertalet markägare som är berörda av omarronderingen, säger Elisabeth Olsson, enhetschef på Lantmäteriet.
Likvidutväxlingen för de markägare som nu fått tillträde till sin mark kommer att påbörjas under hösten.
För markägare som berörs av domstolens prövning kommer tillträde och likvidutväxling inte ske förrän efter domstolsprövningen.
Det var i oktober som Lantmäteriet meddelade att de fattat beslut om omarronderingen i Stora Tuna. Ärendet beskrevs som det kanske största i Lantmäteriets historia. Det omfattar större delen av Borlänge kommun, cirka 23 000 hektar och 1 500 sakägare.
 
 
Publicerad:
 • Forskningssatsning på barrblandskog

  Klimatförändringarna gör att det behövs ett större inslag av tall i granskogen. Det anser Södra som finansierar en doktorandtjänst om barrblandskogar tillsammans med SLU.
 • Annons
 • Brandberedskap stärks med fler helikoptrar

  Kategorier: skogsbränder, brandflyg, MSB
  Sedan i onsdags är fyra flygplan och tio helikoptrar i beredskap för att släcka bränder i Norrland som drabbats särskilt hårt. Nu ökar brandrisken även på annat håll och fler helikoptrar sätts i beredskap.
 • Så ska självverksamma jobba säkrare

  Skogsägarnas forskningsfond ger 1,3 miljoner till ett projekt som ska utveckla metoder och säkerhet för självverksamma skogsägare.
 • Annons
 • "Vi känner försmak av en grön supercykel"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Carl Olén
  Dryga tusenlappen per kubiken grantimmer kan bli det nya normala. Det finns tecken på det, skriver Carl Olén, Skogsfond Baltikum, i sin krönika.
 • Trävaror ger Södra ett jättelyft

  Södra visar ett urstarkt första halvår. Resultatet steg med en bra bit över 300 procent jämfört med samma period i fjol.
 • Annons