Kina – möjlighet för svenskt skogsbruk

24 november 2015 Kina har nyligen beslutat att öka sitt träbyggande och här ser Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, en stor potential för svenskt familjeskogsbruk


Kina – möjlighet för svenskt skogsbruk

Den 26 november arrangerar LRF Skogsägarna och Kinas skogsministerium ett möte om träbyggnad i Beijing. Mötet är ett arrangemang inom ramen för det samarbetsavtal LRF har med Kina sedan 2011. Samarbetet ska ge ömsesidigt utbyte kring skogsbruk, skogsägarföreningar, träprodukter och handel. Fokus under seminariet är träbyggnad.

– Svenskt skogsbruk är högintressant både för Kina och Sveriges skogsägare. Att Kina har beslutat att öka sitt träbyggande är mycket lovvärt och något som svenska politiker borde instämma i. Träbyggnation är klimat- och energismart men också ekonomiskt och vackert. Ur kinesisk synvinkel är träbyggnader även förhållandevis jordbävningståliga, säger Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, i ett pressmeddelande.

Förutom landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, LRFs förbundsordförande Helena Jonsson och Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna, deltar även representanter från Skogsägarföreningar, Svenskt Trä och företag.


– Vi ska utbyta erfarenheter med Kina och visa på den svenska modellen där vi har en tydlig koppling till hållbart brukande. I hela kedjan, från skogsägarrörelsen till förädlingsindustri och träbyggande, har alla en viktig roll när det gäller hållbarhet, säger Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb