Kemiska ­skydd fasas ut

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Nästa år är det inte längre tillåtet att använda kemiska plantskydd i certifierat skogsbruk. Det är dags att se över mekaniska alternativ – men kunskapen om dem är inte så stor.

Kemisk viltskyddsbehandling av planta.Kemisk viltskyddsbehandling av planta. Fotograf: Björn Svensson/SKOGENbildFrån och med nästa år kommer skogscertifieringarna FSC och PEFC inte längre att acceptera insekticidbehandlade plantor. FSC har tidigare givit dispens för insekticidbehandling mot snytbagge vid akuta behov, men i fortsättningen kommer inte heller det att medges.

För den certifierade skogsägaren gäller därför till exempel gnagskydd av olika slag. Deras verkan undersöks av bland annat Karin Hjelm på Skogforsk i samarbete med Kristina Wallertz på SLU. 

Förra året påbörjade de ett treårigt försök, men det extrema vädret gjorde resultaten osäkra. Det var svag vegetation på hyggena på grund av torkan och helt enkelt ganska lite ”gnag” över lag, och kombinationen av den höga värmen och mindre vegetation på hyggena på grund av torkan hjälpte förmodligen till att minska snytbaggarnas gnag. 

Annons
Annons

Mekaniskt plantskyddNästa år slutar Svenska skogsplantor helt att sälja plantor med kemiskt skydd mot snytbagge. Företaget anser att det sandbaserade varianten Conniflex (bilden) är ett fullgott alternativ till jämförbar kostnad.De närmaste åren ska förhoppningsvis visa om de mekaniska plantskydden håller snytbaggarna borta lika bra som insekticiderna och om planttillväxten påverkas.
– Det finns ganska få oberoende studier av de mekaniska plantskydden. Utvecklingen av dem har gått snabbt sedan insekticiderna började fasas ut, säger Karin Hjelm.
Man bör enligt henne också beakta vad den praktiska hanteringen av plantorna med de nya skydden betyder. Det är stor skillnad på forskarnas testplanteringar, där kanske varje planta kan hanteras omsorgsfullt för att på rätt sätt hamna på rätt plats, och de vardagliga planteringarna, som ­kräver sekundsnabba beslut av plantören. 

Förra årets forskningsresultat pekade på att olika typer av planteringsrutiner påverkar överlevnaden i hög grad.

Läs hela artikeln i SKOGEN 8/2019, tema "Ny skog". 
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • ”Nyckelbiotoper regleras inte av lagen”

  Kategorier: Herman Sundqvist, Altinget
  Skogsstyrelsens tillsyn görs för att se till att lagar efterlevs, nyckelbiotoper regleras inte av lagen. Att fortsätta registrera nyckelbiotoper kan underminera tilltron till tillsynsverksamheten, skriver Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist i en replik i Altinget.
 • Annons
 • Mångmiljonsatsning på förädlade plantor

  En skogsägarförening och flera skogsbolag  är med och satsar 50 miljoner kronor på en pilotanläggning för storskalig produktion av förädlade plantor.
 • Skogsbad

  Britter vill skogsbada

  HÄLSA. I Storbritannien höjs röster för införande av fritidsaktiviteter på recept (social prescribing) mot till exempel stress och depression.
 • Annons
 • Mindre skogsareal brann i EU-länderna

  Kategorier: skogsbränder 2018
  Sverige drabbades hårt men totalt sett brann mindre skogsmark i EU-länderna förra året, visar en rapport från EU-kommissionen.
 • Betesskador på fortsatt hög nivå

  Kategorier: Äbin, viltbetesskador
  Betesskadorna i de svenska skogarna är i princip lika illa som tidigare år. Ungefär varannan ungtall har skadats av älg eller annat hjortdjur.
 • Annons