KD: Vi vill förändra EU:s landsbygdspolitik

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Bengt Ek.
SKOGENdebatt. Kristdemokraterna vill se ett skifte i hur EU bedriver politik inom en lång rad områden som påverkar svensk landsbygd. Skogsbruket är ett exempel, skriver Sara Skyttedal och Carl-Wiktor Svensson.

Landsbygdspolitiken är en av KD:s (Kristdemokraternas) mest prioriterade frågor inför riksdagsvalet. Det handlar om att ha med sig lands- och glesbygdsperspektivet inom samtliga politiska områden. Det gäller också EU-politiken. När svenska folket går till valurnorna i september väljer man också indirekt vem som ska företräda oss i EU. Eller närmare bestämt i EU:s ministerråd, som tillsammans med Europaparlamentet är de som stiftar EU:s gemensamma lagar och regleringar. Sverige tar dessutom över ordförandeskapet för ministerrådet 2023. Riksdagsvalet är därför också ett EU-val.

Annons
Annons

KD vill se ett skifte i hur EU bedriver politik inom en lång rad områden som påverkar svensk landsbygd. Låt oss ge några exempel.

För det första: Skogspolitiken. EU-kommissionen vill sätta statiska målsättningar för hur mycket eller lite skog som får brukas. Det tycker vi är en dålig idé. Förutsättningarna för skogsbruk skiljer sig radikalt mellan de olika medlemsländerna i EU. Därför bör också EU låta medlemsländerna sköta detta efter eget huvud. 

För det andra: En rimlig vapen- och jaktpolitik. Grundtanken med att EU har vissa gemensamma regler kring vapen är att underlätta jaktresor och legal vapenhandel över gränserna. När reglerna skulle uppdateras förra mandatperioden missbrukades dock regelverket, och användes istället för att försvåra för våra jägare. Det sa KD nej till. Nu handlar striden om nya frågor. Exempelvis vill EU-kommissionen införa allt fler restriktioner när det gäller bruket av blyammunition – trots att alternativ för många jaktformer helt saknas. 

För det tredje: Rimliga förutsättningar för våra bönder. Våra bönder lever i en verklighet som gör det dyrare att vara lant- eller jordbrukare i Sverige jämfört med andra EU-länder. Därför är en viktig fråga att jobba för att uppnå konkurrensneutralitet i EU. Exempelvis kan det handla om att kräva en restriktivare antibiotikaanvändning i hela EU – inte bara i Sverige. Just nu finns ett aktuellt förslag från EU-kommissionen om att försvåra för våra bönder att använda bekämpningsmedel, det är KD mot. Svenska bönder vet helt enkelt bättre än EU-tjänstemän om när och hur de ska använda bekämpningsmedel.

Det finns fler aktuella frågor i EU-sammanhang med påverkan på svensk landsbygd. Detta var ett axplock. Från KD sida lovar vi fortsatt att kämpa för ett EU som ägnar mer energi åt frågor av verkligt gränsöverskridande mervärde, och mindre energi åt frågor som länder, eller enskilda människor, bättre kan sköta efter eget huvud. 

SARA SKYTTEDAL (KD)
Europaparlamentariker
 
CARL-WIKTOR SVENSSON (KD)
Riksdagskandidat, Kalmar Län
 
 
Publicerad:
 • Finsk skog lagrar mindre kol

  Kolupptaget i Finlands skogar sjönk i fjol och räcker inte för att kompensera de totala utsläppen från landets markanvändning som därmed blir en kolkälla i stället för sänka, enligt en preliminär beräkning. 
 • Annons
 • Lagändring om fjällnära skog

  Regeringen har beslutat om lagändringar gällande fjällnära skog. De ska bland annat förhindra att ersättning ges för samma område flera gånger.
 • ”Så kan nya artskyddsförordningen möta acceptans”

  SKOGENdebatt. Brister i skogslagstiftningen gör att den inte accepteras och rent av kringgås. Upprepa inte samma misstag nu när den nya artskyddsförordningen görs om, uppmanas beslutsfattare av skogsägare Wilhelm Dyrssen.
 • Annons
 • Majoritet av partier vill ha aktivt skogsbruk

  Majoriteten av riksdagspartierna vill se ett aktivt skogsbruk. Det visar en enkät gjord av Skogsindustrierna.
 • Kantzoner skapade vid gallring granskas

  Hur man redan vid gallring kan skapa kantzoner, och hur den strandnära skogen utvecklas bäst, undersöks av forskare i flera fältförsök.
 • Annons