Katrina rev ner 125 miljoner kubik

29 december 2007 Länge har det varit oklart hur mycket skog som stormen Katrina rev ner när New Oreleans förstördes i augusti 2005. Nya beräkningar skattar att det kan ha rört sig om 125 miljoner kubikmeter.

Skogstaxerarna i USA har länge tvekat om hur mycket skog som vältes av stormen Katrina. Men en biolog vid universitet i Tulane kom på att man kunde använda metoder från inventering av tropisk regnskog: satellitbilder före och efter.

Enligt hans beräkningar fälldes 320 miljoner stora träd, motsvarande 100 miljoner ton virke. Om varje ton motsvarar 1,25 kubikmeter ved ger det stormskador som två Gudrun eller mer.

Biologen Jeff Chambers konstaterar att det motsvarar ett års tillväxt i USAs skogar och varnar för en ond cirkel där stormar fäller träd som ruttnar och avger koldioxid till atmosfären. En kubikmeter ved avger ungefär två ton koldioxid när vedens kol förenar sig med luftens syre.

Fler stormar ger mer koldioxid som i sin tur föder ännu fler stormar, varnar han.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb