Kartor över nyckelbiotoper blir kvar

24 januari Nyckelbiotoper som finns i registren kommer fortsatt att visas i karttjänster och användas vid handläggning av avverkningsärenden. Det är följden av en vägledande dom, meddelar Skogsstyrelsen.

Kartor över nyckelbiotoper blir kvar

Myndigheten har nu analyserat domen om nyckelbiotoper som nyligen kom i Högsta förvaltningsdomstolen. I domen, som går emot prövningar i lägre instanser, sägs att nyckelbiotopsregistrering inte är ett överklagbart beslut.

Att branschens certifieringssystem har regler som gör det svårt att sälja virket är inte Skogsstyrelsens ansvar, poängteras också i domslutet.

I och med detta så tänker även Skogsstyrelsen om. Avregistrering på markägares begäran kommer inte att göras. Därmed kommer nyckelbiotoperna även att synas på de öppna karttjänster som myndigheten har på sin webb.

Registreringarna ska också fortsättningsvis användas vid handläggning av exempelvis avverkningsärenden, enligt myndigheten.

Någon återregistrering av de nyckelbiotoper som hunnit avregistreras görs dock inte. Det finns heller inga planer på att ta upp nyckelbiotopsinventeringarna som upphörde 27 juni 2019 efter ett politiskt beslut.

– Regeringen har uttalat att Skogsstyrelsen bör upphöra med inventering och registrering av nyckelbiotoper och bedömningen är då att detta också omfattar att återregistrera en nyckelbiotop, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen har helt eller delvis avregistrerat cirka 150 registreringar efter begäran av skogsägare och cirka 70 registreringar efter domstolsavgöranden. Totalt finns 115 000 nyckelbiotoper och objekt med naturvärden registrerade. 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb