Karta minskar körskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Skogforsk.
De nya markfuktighetskartorna är bra hjälpmedel för att undvika körskador. Det visar intervjuer gjorda av Skogforsk.

Att planera avverkningarna i förväg är i princip avgörande för arbetets resultat, konstaterar de intervjuade entreprenörerna och maskinförarna. De menade att markfuktighetskartan är till stor hjälp för att beställarnas tjänstemän ska kunna överlämna ett bra kartunderlag till maskinlaget.

Annons
Annons

Och det bekräftades i intervjuerna med tjänstemännen. Med markfuktighetskartan och den digitala terrängmodellen som stöd kan lämpliga platser för basvägarna identifieras under förplaneringprocessen, som ofta sker inomhus. Sedan kan man i fält konstatera om placeringen är lämplig eller inte. Det här arbetssättet praktiserades redan, men inte på samtliga företag som deltog i studien.

Uttryck som ”markfuktighetskartan stämmer förvånansvärt bra” förekom ofta under intervjuerna. Ändå var de intervjuade försiktiga med att spekulera om eller hur mycket som kartorna faktiskt bidrog till att minska körskadorna.

- Det fanns en övertygelse om att markfuktighetskartorna minskar problemen, men kartmaterialet ansågs ännu ha använts för lite för att man skulle kunna bedöma effekten, säger Skogforsks Gustav Friberg som ledde intervjustudien.

Men även attityder och metoder spelar in. ”Det går inte bara att placera en karta i maskinerna och tro att det skall göra någon skillnad”, konstaterade deltagarna.

Publicerad:
 • Virkesstudion #45 – svensk skogsstrategi

  I dagens avsnitt träffar Virkesstudion personer som på olika sätt arbetar med den svenska skogsstrategin.
 • Annons
 • ”Attityden mot skogsbruket måste ändras”

  SKOGENdebatt. Skogsbruket får allt sämre lönsamhet samtidigt som pålagorna ökar och äganderätten inskränks. Hur kan beslutsfattare göra så mot en näring som är så viktig för Sverige? Ändra attityd!  Det säger Karin Brunsberg, praktiker i skogsbruket sedan 50 år.
 • Äganderätten oroar mest

  Fler skogsägare än i fjol tror på ökade timmer- och fastighetspriser. Men äganderätten oroar allt fler, enligt Skogsbarometern.
 • Annons
 • Jenny Book

  Ny på jobbet: Jenny Book

  I april tog Jenny Book över ­kommunikationen på John Deere Forestry efter Dieter Reinisch som nu går i pension efter många år på företaget.
 • Frisk ask kartlagd

  I snart 30 år har askskottsjukan dragit fram som en löpeld över Europas askbestånd. Men vissa individer står emot. Nu har forskare funnit genetiska skillnader mellan motståndskraftiga och känsliga träd.
 • Annons