Karta minskar körskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Skogforsk.
De nya markfuktighetskartorna är bra hjälpmedel för att undvika körskador. Det visar intervjuer gjorda av Skogforsk.

Att planera avverkningarna i förväg är i princip avgörande för arbetets resultat, konstaterar de intervjuade entreprenörerna och maskinförarna. De menade att markfuktighetskartan är till stor hjälp för att beställarnas tjänstemän ska kunna överlämna ett bra kartunderlag till maskinlaget.

Annons
Annons

Och det bekräftades i intervjuerna med tjänstemännen. Med markfuktighetskartan och den digitala terrängmodellen som stöd kan lämpliga platser för basvägarna identifieras under förplaneringprocessen, som ofta sker inomhus. Sedan kan man i fält konstatera om placeringen är lämplig eller inte. Det här arbetssättet praktiserades redan, men inte på samtliga företag som deltog i studien.

Uttryck som ”markfuktighetskartan stämmer förvånansvärt bra” förekom ofta under intervjuerna. Ändå var de intervjuade försiktiga med att spekulera om eller hur mycket som kartorna faktiskt bidrog till att minska körskadorna.

- Det fanns en övertygelse om att markfuktighetskartorna minskar problemen, men kartmaterialet ansågs ännu ha använts för lite för att man skulle kunna bedöma effekten, säger Skogforsks Gustav Friberg som ledde intervjustudien.

Men även attityder och metoder spelar in. ”Det går inte bara att placera en karta i maskinerna och tro att det skall göra någon skillnad”, konstaterade deltagarna.

Publicerad:
 • Forskning gör träskivor vänligare och tåligare

  Två projekt vid Linneuniversitet ska göra träfiberskivor mer miljövänliga och återvinningsbara. Dessutom ska de stå emot väta bättre.
 • Annons
 • Skogsfond Baltikum ökar förvärvstakten

  Skogsfond Baltikum expanderar. Just nu pågår en nyemission i syfte att genomföra ytterligare skogsförvärv i Lettland och Litauen.
 • Virkesstudion #34 – Baltspecial #2

  I detta avsnitt gästas Virkesstudion av Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.
 • Annons
 • Vilt i Skogspodden

  Nu finns avsnitt 68 av Skogspodden ute och där pratas en hel del viltbete och tall.
 • ”Sverige beräknar naturskydd ovanligt strängt”

  Kategorier: skyddad skog, LRF
  Det är stora skillnader i uppgifterna om hur mycket natur som är skyddad i Sverige. Naturvårdsverket uppger drygt 14 procent. Men om vi räknade som de flesta andra EU-länder skulle siffran vara 58 procent, menar LRF.
 • Annons