Kännbar avmattning för sågverken

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
En minskad trävaruexport till Europa har blivit kännbar för sågverken. Men för marknadsmassa, med ökande Kinaexport, ser det ljusare ut, skriver Skogsindustrierna i sin tredje marknadsrapport för året.

Global ekonomiska avmattning, med bland annat minskat byggande, gör att efterfrågan på skogsindustrins produkter minskar. 

Annons
Annons

”Det är delvis en naturlig följd efter några år av stark tillväxt. Inbromsningen i ekonomin förstärks av handelskonflikter, som bland annat har lett till ökade tullar, lägre effektivitetsvinster av global handel och ökad osäkerhet” kommenterar Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Exporten av trävaror till Europa har fallit med sju procent. Till Tyskland har exporten minskat med så mycket som 20 procent. 

”Det har delvis kompenserats av en stigande export till Egypten på drygt 70 procent och till USA på drygt 30 procent”, enligt Jacob Andrén, analytiker inom trävaror på Skogsindustrierna.

Granbarkborreangreppen i Europa och Sverige har lett till ovanligt höga avverkningsnivåer med ett stort timmerutbud som följd. Årstakten för svenska sågverks totala produktion är nu 19 miljoner kubikmeter, den högsta nivån på tio år.

 

GRANVAROR STICKER UT

”Produktionen av granträvaror sticker ut med en ökning på sex procent medan furuproduktionen ligger på oförändrade nivåer jämfört med föregående år”, säger Jacob Andrén.

För svensk marknadsmassa, alltså den massa som bruken säljer till externa kunder, ser det ljusare ut. 

”Hittills i år har det skett en ökning av produktion och leveranser av svensk marknadsmassa med cirka 13 procent. Det beror på den kraftiga ökningen till den kinesiska marknaden. Samtidigt har priserna vänt kraftigt nedåt. Priserna har dock varit rekordhöga. Nu närmar de sig 2017 års nivåer”, säger Katrin Heinsoo, analytiker inom massa och papper på Skogsindustrierna.

Genom Konjunkturinstitutets barometerdata kan man få en uppfattning om hur industrin ser på nuläget och förväntad utveckling.

”Den visar att stämningsläget är sämre än normalt. En övervägande andel av företagen inom skogsindustrin anger att orderstockarna är för små, att orderingången minskar och att färdigvarulagren är för stora. Framöver förväntar de sig en mer dämpad utveckling av produktionen”, säger Kerstin Hallsten.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons
 • Lena Larsson

  Så minskar skogsbruket utsläppen

  Skogens roll i klimatarbetet är betydelsefull och branschen slår sig gärna för bröstet så att hjälte­glorian guppar. Men skogs­brukets verksamheter i sig sörplar bränsle och genererar utsläpp och det finns stort utrymme för förbättringar.
 • Visst hopp om minskade barkborreskador

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Under 2019 minskade förökningen av granbarkborre jämfört med 2018. Det ger visst hopp om att ökningstakten av barkborreskador avtar i sommar, enligt en studie från SLU.
 • Annons