Kameror och drönare i skogsbruket – igen!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Drönarförbudet slår hårt mot teknikutveckling och användning inom skogsbruket. Foto:SLU.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Inom skogsbruket används drönarkameror effektivt för exempelvis fältinventering – och tekniken utvecklas raskt! Men enligt en färsk dom är kamera på drönare att betrakta som övervakning– även om den bara flyger över skog. Det är en dom som för oss tillbaks till 1990-talet, skriver styrelseledamot Per Hultengård.

Jag har skrivit om det här med kameraövervakningslagen och skogsbruket en gång tidigare.

Annons
Annons

Då handlade det om det här ofoget med att – som jag skrev – ”en skogsmaskinsförare inte ska kunna lämna sin i ett skogsbryn undankörda skördare och - av integritetsskäl - inte via kameraövervakning kunna få freda sin egendom från dieselstölder och skadegörelse.  Med all respekt för den personliga integriteten, så är det ju i praktiken främst dieseltjuvarnas personliga integritet, det handlar om.”

Jag satte – och sätter alltjämt – min tilltro till den kameraövervakningsutredning som bland annat ska ”Ta ställning till om kameraövervakning av maskiner och annan utrustning som används i skogs- och lantbruket behöver underlättas”.

Men ibland kan man börja misstro. För några veckor sedan kom en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) om användning av drönare, som lägger ytterligare hinder för skogsbruket. Drönare är en rationell och effektiv användningsmetod i skogsbruket, som utvecklats snabbt, till exempel för att göra fältinventeringar och – inte minst viktigt – för att kartlägga skadorna efter stormfällningar.

Men i HFD:s värld är en kamera som är monterad på en drönare med en gummisnodd och som plockas bort mellan flygningarna att anse som ”uppsatt”. Och HFD anser att den ”kan användas för personövervakning” oavsett om den ”rent faktiskt används för personövervakning”. Därmed är kameraövervakningslagen tillämplig och får inte användas heller för dessa skogsbruksändamål.

Ok, allt kan väl missbrukas, men här i skogssammanhang blir det direkt absurt. Och skulle någon enstaka – oidentifierbar - svampplockare eller skogsvandrare komma med på bilder och filmer – hur kränkt blir egentligen dennes integritet?

HFD:s dom är dock ett typiskt uttryck för ett hänsynstagande till den personliga integriteten i samhället som – påhejat av Datainspektionen – helt gått över styr. 

Dessbättre finns även frågan om användning av drönare med i direktiven till den ovan nämnda kameraövervakningslagen.

Utredaren ska även ”undersöka hur lagens tillämpningsområde förhåller sig till användning av ny teknik, såsom till exempel kamerautrustade drönare, och bland annat ta ställning till om det behövs integritetsstärkande eller teknikfrämjande åtgärder”.

Jag utgår från att integriteten här inte behöver stärkas ytterligare – tvärtom är det teknikfrämjande åtgärder som behövs. Allt annat vore utvecklingsfientligt och lite av ”Tillbaka till 1990-talet”!

 

 

 

Per Hultengård

Styrelseledamot i Föreningen Skogen

Publicerad:
 • Därför får de Föreningen Skogens priser

  Föreningen Skogens pristagare uppmärksammades på Forum för bioekonomi idag där de även fick motta gratulationer av Kung Carl XVI Gustaf. Här kan du läsa motiveringarna.
 • Annons
 • Trävaror lyfte Södras första kvartal

  Ökade priser på sågade trävaror gav Södras rörelseresultat för första kvartalet ett kraftigt uppsving.
 • Håll koll på lastbilens brandskydd

  Om en timmerbil drabbas av brand utan att ha rätt släckningsutrustning är det inte säkert att försäkringen gäller. Medvetenheten om detta, och brandskyddsnormer överhuvudtaget, varierar, enligt Dafo Vehicle som utvecklar släckningssystem.
 • Annons
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Annons